Monterzy Inteligentnych Instalacji w Jeleniej Górze, 2017