Profesjonalne sporządzanie, redagowanie wszelkich pism/ pisanie prac., Katowice


Cena do uzgodnienia

Oferujemy Państwu usługę sporządzania, edytowania i redagowania wszelkich pism i odpowiedzi.
W zakresie naszej usług znajduje się m.in.:
• Redagowanie pism Urzędowych, Administracyjnych, Sądowych (pozwów, dopowiedzi na Akty, zaskarżenia egzekucji komorniczych)
• Pism Sądowych tj. apelacji od postanowień sądu, wniosków o odroczenie, zawieszenie, przerwę w karze,
• Wniosków do Sądów Okręgowych w tym m.in.: wniosków o odbycie kary pozbawienie wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego.
• Wszelkich innych wniosków, odpowiedzi do Sądów administracyjnych, okręgowych, rejonowych.
Sporządzanie pism urzędowych w temacie:
• Wszystkie sprawy Urzędowe: Urzędy wojewódzkie, miejskie, gminne, powiatowe,
• Administracyjne – Urzędy Skarbowe, ZUS, KRUS, NFZ, Ośrodki Pomocy Społecznej i inne,
• Pisma dotyczące: mediacji, ugody z Wierzycielami, skargi komornicze itp.
Wypełniamy wszystkie wnioski i kwestionariusze Sądowe, Urzędowe, Administracyjne, Komornicze,
Do każdego pisma podchodzimy indywidualnie, dokumenty opracowujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w oparciu o nie.
Cechuje nas:
- skrupulatność, profesjonalizm, szybkie terminy realizacji.
- nie boimy się trudnych spraw zwłaszcza wtedy kiedy Urzędnicy Państwowi działają na szkodę naszych Klientów.
- ponadto mobilność obsługi – każdorazowo istnieje możliwość obsługi zdalnej przez Internet.
- działamy w oparciu o przepisy Ustawy o Ochronie Danych Osobowych i Rozporządzenia RODO. Dane osobowe naszych Klientów zgodnie z zawartą pomiędzy nami Umową przetwarzamy jednie do celów opracowania zleconej dokumentacji.
Profesjonalizm, szybkie terminy i NISKA CENA – Zapraszamy Jeżeli Potrzebujecie Państwo naszej POMOCY.

Polska, Katowice
 
 


Liczba wyświetleń strony: 141