Igłoterapia, Łódź


Igłoterapia (tzw. technika suchej igły) jest to badzo efektywna metoda leczenia przewlekłego lub ostrego bólu struktur narządu ruchu (mięśni, więzadeł, torebek stawowych, okostnej). Używa się określenia "sucha igła", ponieważ w trakcie zabiegu nie podaje się żadnego leku. Polega ona na nakłuciu danej struktury w miejscu, w którym znajdują się punkty spustowe lub punkty maksymalnie bolesne. Są to punkty odpowiedzialne za występowanie bólu, który pacjent może odczuwać poza miejscem ich lokalizacji (punkty spustowe) lub w miejscu ich występowania (punkty maksymalnie bolesne). Terapeuta na podstawie szczegółowego wywiadu oraz manualnego badania kwalifikuje dany punkt/strukturę do zabiegu igłoterapii.

W trakcie wizyty wystarczające jest z reguły nakłucie jednego punktu, które wykonane w odpowiednim miejscu daje natychmiastową poprawę stanu pacjenta. W niektórych przypadkach wyraźna poprawa może nastąpić po 2-3 dniach.

Najlepsze efekty zabiegu uzyskuje sie łącząc igłoterapię z innymi zabiegami manualnymi na stawach kręgosłupa lub tkankach miękkich. Takie kompleksowe prowadzenie terapii daje szansę na najszybsze opanowanie dolegliwości bólowych. W celu utrzymania długotrwałych efektów igłoterapii pacjent powinien wykonywać dobrane przez terapeutę ćwiczenia, które będą uwzględniać struktury odpowiedzialne za powstanie bólu.

Metoda ta staje się wdzięcznym narzędziem terapeutycznym pod warunkiem bardzo dobrej znajomości przez terapeutę charakterystyki objawowej poszczególnych struktur. Wynika to z faktu, że bardzo często za ból w jednym miejscu ciała może odpowiadać kilka różnych tkanek, które należy rozpoznać i zróżnicować w procesie diagnostycznym.

Polska, Łódź
 
 


Liczba wyświetleń strony: 240