Audyt środowiskowy, Warszawa


Cena do uzgodnienia

Oferujemy przeprowadzenia audytu środowiskowego (wg normy ISO 14001 lub EMAS), który ma na celu kompleksową weryfikację przestrzegania przepisów związanych z ochroną środowiska w Państwa firmie. Dzięki takiej usłudze możliwe będzie szybkie wskazanie podstawowych nieprawidłowości oraz wprowadzenie działań naprawczych, które pozwolą na uniknięcie poważnych sankcji.Audyt realizowany przez Naszych specjalistów składa się z trzech etapów:Etap pierwszy

Zapoznanie z firmą – z jej profilem działalności i dotychczasowymi działaniami związanymi z ochroną środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków jakim podlega dana działalność.
Obserwacja procesów związanych z ochroną środowiska zachodzących w firmie – ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami, surowcami oraz tzw. korzystaniem ze środowiska (powietrze, woda, ścieki).
Przegląd dokumentacji związanej z ochroną środowiska pod kątem spełnienia obowiązujących wymogów prawnych, a w szczególności:
– Ustawy Prawo Ochrony Środowiska
– Ustawy o odpadach
– Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
– Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych


Etap drugi

Podsumowania wizyty – raport wstępny z przeprowadzonych działań wraz ze wskazaniem obszarów, gdzie wymogi ochrony środowiska nie są spełnione.
Przekazanie raportu wstępnego Zleceniodawcy.


Etap trzeci

Podsumowanie audytu – przedstawienie do zapoznania się raportu końcowego, ze wskazaniem głównych obszarów, gdzie w pierwszej kolejności konieczne są akcje naprawcze wraz z propozycjami takich działań.
Spotkanie z klientem w celu szczegółowego omówienia raportu końcowego.

Polska, Warszawa
 
 


Liczba wyświetleń strony: 107