Jak wybrać odpowiednie biuro księgowe
Otrzymaj oferty od specjalistów jak Grafen Studio Sp. z o.o. nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

Grafen Studio Sp. z o.o.

Jak wybrać odpowiednie biuro księgowe

2017-10-31

Prowadząc działalność gospodarczą, nieustannie stajemy w obliczu podejmowania trudnych i skomplikowanych decyzji. Jedną z nich jest wybór odpowiedniego dla nas biura księgowego. Oczywiście znajdą się osoby, które nie mają takiego problemu, gdyż same doskonale orientują się w przepisach podatkowych i nie potrzebują pomocy ekspertów w tym zakresie, jednakże ogromna większość przedsiębiorców takiej pomocy potrzebuje.

Zdjęcie nr 1

Na rynku jest dostępna ogromna ilość firm świadczących usługi księgowe, zwłaszcza po deregulacji zawodu księgowego mającej miejsce w połowie roku 2014. Jak jednak wybrać tę właściwą? Na co zwracać uwagę?

1. Długość działania firmy

Często wydaje nam się, że firma, która istnieje na rynku zaledwie od kilku miesięcy, nie jest godna naszego zaufania. Tymczasem może się okazać, że osoba, która tę firmę prowadzi, pracowała w zawodzie księgowego od kilkunastu lat i ma ogromne doświadczenie, jednak dopiero teraz zdecydowała się na własny biznes. Zwracajmy zatem uwagę na doświadczenie konkretnej osoby, która będzie obsługiwać nasz biznes, a nie na historię firmy, w której pracuje.

2. Kwalifikacje

No właśnie, jak to jest teraz z tymi kwalifikacjami? Deregulacja zawodu księgowego, która miała miejsce w roku 2014, zniosła całkowicie wcześniejsze wymogi, jakie należało spełnić, aby można było usługowo prowadzić księgi. Wymogi te dotyczyły posiadania certyfikatu księgowego, który to certyfikat można było uzyskać na trzy sposoby:

  • posiadając co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku rachunkowość lub na innym kierunku ekonomicznym o specjalności rachunkowość lub innej, dla której plan studiów i program kształcenia odpowiadał wymogom określonym przez organy uczelni dla specjalności rachunkowość, w jednostkach organizacyjnych uprawnionych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych,
  • posiadając 3-letnią praktykę w księgowości oraz wykształcenie wyższe magisterskie uzyskane na kierunku rachunkowość lub na innym kierunku ekonomicznym o specjalności rachunkowość lub innej,
  • posiadając 2-letnią praktykę w księgowości i wykształcenie co najmniej średnie oraz zdając z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy.

Dziś powyższe wymogi już nie obowiązują i każdy może prowadzić biuro rachunkowe. Brzmi trochę niepokojąco, prawda? Zatem jeśli zależy nam na bezpieczeństwie i pewności naszych rozliczeń, zanim wybierzemy biuro rachunkowe, spytajmy o certyfikat księgowy. Najpewniejszy jest ten uzyskany w drodze zdanego egzaminu państwowego.

2. Ubezpieczenie

Ubezpieczenie OC jest kolejnym aspektem, który powinniśmy wziąć pod uwagę, wybierając biuro rachunkowe. Jest to na dzień dzisiejszy jedyny obligatoryjny wymóg stawiany przed osobami prowadzącymi biura rachunkowe. Obowiązkowe ubezpieczenie wynikające z rozporządzenia ministra finansów opiewa na minimalną sumę gwarancyjną, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, w wysokości równowartości w złotych 10 000 euro.

Ubezpieczenie to z definicji dotyczy usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a więc zgodnie z art. 76h ustawy o rachunkowości dotyczy następujących czynności:

  • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
  • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
  • wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
  • sporządzanie sprawozdań finansowych;
  • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.

Żaden z powyższych punktów nie odnosi się do kwestii podatkowych, ani kadrowo-płacowych, które stanowią ogromną większość szkód zgłaszanych z ubezpieczenia. Zatem przed wyborem biura rachunkowego spytajmy, czy biuro to ma wykupione dodatkowe, nieobligatoryjne ubezpieczenie OC od czynności doradztwa podatkowego oraz prowadzenia spraw kadrowo-płacowych.

3. Organizacja współpracy

Innym ważnym aspektem jest ułożenie przyszłej współpracy. Kwestie do ustalenia z biurem rachunkowym dotyczą m.in. dostarczania dokumentów do biura, tj. czy musimy je przywozić osobiście, czy może wysłać kurierem/pocztą, a może to ktoś z biura rachunkowego przyjedzie do nas i odbierze dokumenty? A co z podpisywaniem deklaracji? Najlepiej jeśli możemy upoważnić swojego księgowego z biura do podpisywania za nas wszelkich deklaracji podatkowych czy ubezpieczeniowych, przekazując tym samym pełną odpowiedzialność za rozliczenia i zdejmując z siebie obowiązek ciągłego przyjeżdżania do biura w celu złożenia podpisu czy wysyłania do urzędów deklaracji otrzymanych na maila. W ten sposób sami możemy zająć się tylko tym, w czym jesteśmy najlepsi - prowadzeniem swojego biznesu.


Opracował:
Ewa Roguska
Grafen Studio Sp. z o.o.