INWENTARYZACJE POWYKONAWCZE


Cena do uzgodnienia

Wykonujemy pełen zakres pomiarów powykonawczych:

Budynków, wraz z elementami zagospodarowania terenu i przyłączami, (usługa ta jest niezbędna do odbioru budynku i ujawnienia go w księgach wieczystych).
Sieci elektroenergetycznych, wodnych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych i innych.
Innych obiektów budowlanych.

Polska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 283