Usługi geodezyjno-kartograficzne


W zakresie oferowanych przeze mnie usług są między innymi:
- mapy do celów projektowych
- tyczenie budynków, geodezyjna obsługa inwestycji
- inwentaryzacje powykonawcze budynków, przyłączy, sieci
- podziały nieruchomości
- wyznaczenia granic działek
- rozgraniczenia nieruchomości
- uzgodnienia ZUD
- inne pomiary sytuacyjno-wysokościowe (pomiary mas ziemnych, pionowości, przemieszczeń i inne)

 
 


Liczba wyświetleń strony: 26