geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze


geodezyjne pomiary powykonawcze, inwentaryzacje budynków, sieci i przyłączy, dokumentacja geodezyjna do odbioru budynku, kartoteki budynków do zmian w operacie ewidencji gruntów

 
 


Liczba wyświetleń strony: 11