Koszty projektu - to cena za pracę min. 4 projektantów z uprawnieniami branżowymi, Wrocław


Cena do uzgodnienia

Koszty adaptacji gotowego projektu mogą wynieść 4-7 tys. i zależą od wielu czynników. Koszt opracowania I tomu projektu Zagospodarowania terenu wraz z adaptacją (ze zmianami) w II tomie, to praca 4-5 projektantów z uprawnieniami budowlanymi: architekta, konstruktora, instalatora sanitarnego i instalatora elektrycznego oraz osoby uprawnionej do wykonywania charakterystyki energetycznej budynku. Jeśli działka znajduje się na terenie ochrony np. konserwatorskiej/archeologicznej lub ochrony wodonośnej bądź ochrony środowiskowej, to są dodatkowe koszty różnych operatów, Przed projektowaniem należy zdobyć kilka dokumentów: Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu lub Decyzję o warunkach Zabudowy; mapę do celów projektowych 1:500 - aktualną; Opinię geotechniczną od geodety/geologa; Decyzje o warunkach dostaw mediów: wody, prądu, gazu oraz odbioru kanalizacji i śmieci (ewentualnie też deszczówki); Jeśli działka jest rolnicza, to decyzję od gminy od odrolnieniu; Jeśli na działkę będzie wjazd od strony rowu, to projekt przejazdu/wjazdu od projektanta z uprawnieniami - drogowca; Jeśli na działce znajduje się jakiś starodrzew, to pozwolenie na wycinkę; ...

Polska, Wrocław
 
 


Liczba wyświetleń strony: 8