Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, Warszawa


Cena do uzgodnienia

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przeznaczona jest dla osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych (osób fizycznych), których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 200.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki. (8 746 800 zł – tyle wynosi limit prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2020 roku. Kwotę tę wylicza się na podstawie średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na dzień 01 październik 2019 r.)

Zakres usług:
- Prowadzenie Księgi przychodów i rozchodów zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
- Prowadzenie ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia;
- Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
- Prowadzenie niezbędnych ewidencji dla podatku VAT;
- Sporządzanie i składanie deklaracji VAT oraz JPKL;
- Rozliczenia transakcji międzynarodowych (transakcje wewnątrzunijne, deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE);
- Sporządzanie zeznań podatkowych za rok podatkowy (w tym zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego);

Dodatkowo płatne zgodnie z cennikiem:
- Dokumenty finansowe do banków lub innych instytucji
- Sporządzanie sprawozdań statystycznych
- Zaświadczenia z US o niezaleganiu w opłatach

Polska, Warszawa
 
 


Liczba wyświetleń strony: 5