Prowadzenie ewidencji ryczałtowej, Warszawa


Cena do uzgodnienia

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przeznaczony jest dla osób fizycznych, spółek osobowych (osób fizycznych), których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 250.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki (Limit dla ryczałtu w 2020 r. wynosi 1 093 350 zł) oraz pod warunkiem, że dany rodzaj działalności nie jest wyłączony z możliwości korzystania z tego rodzaju rozliczenia na mocy ustawy.

Zakres usług:
- Prowadzenie Ewidencji Przychodów zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
- Prowadzenie wykazu środków trwałych, ewidencji wyposażenia;
- Obliczanie miesięcznych zaliczek na zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
- Prowadzenie niezbędnych ewidencji dla podatku VAT;
- Sporządzanie i składanie deklaracji VAT;
- Rozliczenia transakcji międzynarodowych (transakcje wewnątrzunijne, deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE);
- Sporządzanie zeznań podatkowych za rok podatkowy;
- Inne czynności niezbędne do prawidłowego wywiązania się podatnika z nałożonych na niego obowiązków ustawowych;

Dodatkowo płatne zgodnie z cennikiem:
- Przygotowanie informacji finansowych do banków lub innych instytucji
- Sporządzanie sprawozdań statystycznych
- Zaświadczenia z US o niezaleganiu w opłatach

Polska, Warszawa
 
 


Liczba wyświetleń strony: 4