Obsługa kadrowo-płacowa, Warszawa


Cena do uzgodnienia

Obsługa kadrowo-płacowa – wszelkie czynności dokonywane są zgodnie z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi dotyczącymi obowiązków pracodawcy.

Zakres czynności:
- Prowadzenie akt osobowych pracowników na podstawie dostarczanych przez klienta dokumentów;
- Przygotowywanie umów o pracę z pracownikami, umów cywilno-prawnych (zlecenie, o dzieło);
- Przygotowywania list płac pracowników na podstawie informacji przekazywanych przez klienta;
- Wyliczanie należnego podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom;
- Sporządzenie i składanie w imieniu klienta rocznej informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-8A);
- Inne czynności niezbędne do prawidłowego wywiązania się pracodawcy z nałożonych na niego obowiązków ustawowych;

Dodatkowo płatne zgodnie z cennikiem:
- Sporządzanie informacji PFRON

Polska, Warszawa
 
 


Liczba wyświetleń strony: 5