Przaktyczne warsztaty zarządzania małą firmą, Łódź


Szkolenie skierowane jest do: przedsiębiorców prowadzących mikro i małe firmy, samozatrudnionych, freelancerów, którzy samodzielnie prowadzą działalność gospodarczą i stoją przed wyzwaniem pogodzenia obowiązków wynikających z głównej działalności firmy z obowiązkami właścicielskimi.

TEMATYKA SZKOLENIA
PRAKTYCZNE ZARZĄDZANIE MAŁĄ FIRMĄ:

1. Opracowanie strategii biznesowej (2dni)

Budowa modeli biznesowych.
Poziomy zarządzania strategicznego
Myślenie strategiczne w ujęciu Lean Management
Ocena atrakcyjności biznesów

2. Planowanie efektywności działania (2dni)
Planowanie efektywności działania MŚP. Zarządzanie zmianą i ryzykiem
Skuteczny marketing i prospecting. Metody i p
roces pozyskiwania klientów
Planowanie działań w firmie i administracja około-sprzedażowa

3. Prospecting i działania sprzedażowe (2dni)

Skuteczna sprzedaż – techniki i narzędzia
Podnoszenie własnej skuteczności sprzedażowej – psychologia sprzedaży i kontakt z klientem
Praktyczny warsztat sprzedażowy – ćwiczenia

4. Optymalizacja działania firmy (2 dni)

Optymalizacja planów sprzedaży
Proste sposoby kontroli kosztów i podnoszenia zysku
Praktyczny warsztat biznesowy – praca z budżetem firmy

SZKOLENIE GRUPOWE (6-10 osób) - 2dni - cena 1120zł netto
SZKOLENIE INDYWIDULANE (1-3 osoby) - 2dni - cena 2400zł netto

PRAKTYCZNE ZARZĄDZANIE MAŁĄ FIRMĄ (6-10 osób) - 8dni - cena 4480zł netto

Możliwość uzyskania do 80% dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych.

Szkolenia realizujemy na terenie całgo kraju oraz online.

Polska, Łódź
 
 


Liczba wyświetleń strony: 211