Trening menedżerski 12-13.05.2020, Katowice - Oferta nr153389 - Oferteo.pl
 

Trening menedżerski 12-13.05.2020, Katowice


Cena brutto: 1476.00 PLN
do uzgodnienia

Zaskakująco często, pracownicy mianowani na stanowiska menedżerskie wpadają w styl przywódczy, który krytykowali, jako podwładni. Przejście do nowej roli rodzi silny stres, a pierwsze kryzysy wzmacniają pokusę skorzystania z … najlepiej znanych wzorców.

Podjęcie zadań menedżerskich to seria transformacji w zakresie kompetencji osobistych i merytorycznych: od specjalisty do wszechstronnego szefa rozgryzającego zróżnicowane modele mentalne i układającego program działania; z wojownika zmobilizowanego do pracy „na swoim odcinku” w dyplomatę wspierającego różne interesy. Przechodzisz przemianę z pomocnego członka zespołu w realnego przywódcę. Wkrótce będziesz zaskoczony tym, jak uważnie obserwują cię podwładni. Twoje przeszłe dokonania zapewniły ci awans, na następnym etapie podróży potrzebne będą nowe kompetencje.

Sesja 1: Ja jako Lider

Jestem przywódcą / jestem menedżerem – synergia ról
Atrybuty nowoczesnego przywództwa
Role i funkcje menedżerskie
Identyfikacja błędnych przekonań o kierowaniu ludźmi.

Sesja 2: Istota zarządzania

Wyznaczanie celów i planowanie
Organizowanie zasobów
Tworzenie zespołów
Kierowanie i wpływanie na stosunki międzyludzkie
Kontrola i monitoring.

Sesja 3: Dynamika pracy zespołu

Cechy efektywnego zespołu
Cykl rozwoju zespołu a zadania menedżerskie
Optymalne wykorzystanie predyspozycji członków zespołu
Zarządzanie rolami w zespole
Budowanie relacji i klimatu współpracy.

Sesja 4: Sprawna komunikacja menedżerska

Reguły komunikacji kooperacyjnej
Bariery komunikacyjne w relacjach z podwładnymi
Asertywność w komunikacji menedżerskiej
Analiza transakcyjna w zarządzaniu.

Sesja 5: Style zarządzania – diagnoza i wykorzystanie:

Krótko i długofalowe konsekwencje wyboru stylu kierowania ludźmi
Style przywódcze: od autorytaryzmu po demokratyzm przywódczy – zalety i wady
Dylemat szefa: orientacja na ludzi czy na zadania – współczesne rozwiązania
Przywództwo sytuacyjne - dostosowanie zarządzania do poziomu dojrzałości członków zespołu
Styl zarządzania a zaangażowanie pracowników .

Sesja 6: Delegowanie zadań

Co, kiedy i jak delegować?
Rozwojowe funkcje delegowania
Błędy w delegowaniu zadań
Monitorowanie pracy
Udzielanie wsparcia
Egzekwowanie wyników.

Sesja 7: Motywowanie pracowników

Psychologia motywowania w praktyce
Nowoczesne koncepcje motywowania
Motywowanie spersonalizowane
Patenty motywacyjne: czym dysponuję jako szef?
Motywacja zespołowa: powiązanie osiągnięć indywidualnych z motywacją grupową.

Sesja 8: Udzielanie informacji zwrotnej

Monitorowanie pracy, a informacja zwrotna
Wykorzystanie funkcji informacji zwrotnej
Techniki informacji zwrotnej: deep, swot, 5C, techniki coachingowe.
Rozmowa interwencyjno-korekcyjna: przygotowanie, przebieg, wykorzystanie rezultatów.
Praca z oporem pracownika w przyjmowaniu informacji zwrotnej.

Sesja 9: Stres i konflikt w pracy menedżera

Higiena psychiczna w pracy menedżera
Techniki radzenia sobie ze stresem
Techniki zarządzania konfliktami.

Sesja 10: Tworzenie indywidualnego planu rozwoju, czyli zarządzanie samym sobą.

Polska, Katowice
 
 


Liczba wyświetleń strony: 73