Sztuka negocjacji - termin do ustalenia, Katowice - Oferta nr153388 - Oferteo.pl
 

Sztuka negocjacji - termin do ustalenia, Katowice


Cena brutto: 1476.00 PLN
do uzgodnienia

W trakcie symulacji uczestnicy zdobędą praktyczne doświadczenie negocjacyjne, bez ponoszenia konsekwencji błędnych decyzji. Poznają techniki i taktyki oraz triki negocjacyjne oraz nabędą umiejętności przeciwdziałania im. Przećwiczą planowanie i prowadzenie kilkuetapowych negocjacji w trakcie rozbudowanych gier negocjacyjnych. Nauczą się wykorzystania odpowiedniej do sytuacji strategii negocjacyjnej.

Sesja 1: Przykład negocjacji policyjnych - projekcja filmu

Atrybuty profesjonalnego negocjatora
Cel, metody, przebieg negocjacji
Podstawowe dylematy negocjatora
Sesja 2: Gra negocjacyjna w parach

Siła negocjatora
ZOPA, BATNA, poziom aspiracji i granice ustępstw w negocjacjach
Kompensacja kwestii negocjacyjnych - model equalizera
Sesja 3: Symulacje negocjacyjne w zespołach *)

Przydzielenie ról i przygotowanie zespołów do negocjacji
Negocjacje rejestrowane kamerą video
Sesja wniosków: rola emocji, komunikacja werbalna i niewerbalna, stanowiska a interesy negocjatorów
Sesja 4: Quiz negocjacyjny

Kolejność etapów negocjacji
Zasady negocjacyjne modelu Harwardzkiego
Typowe dylematy negocjacyjne
Błędne mniemania o negocjacjach
Sesja 5: Struktura negocjacji

Lista kontrolna przygotowania do negocjacji
Co można osiagnąć na etapie dyskusji wstępnej?
Jak wysuwać propozycje negocjacyjne?
Zasady targowania się i zarządzania ustępstwami
Jakie powinno być porozumienie?
O czym trzeba pamiętać zamykając negocjacje?
Sesja 6: Gra negocjacyjna w parach

Wykorzystanie diagramu użyteczności do analizy wyniku negocjacji
Negocjacje dystrybutywne a integratywne oraz dobór adekwatnej strategii i stylu negocjacji
Schemat arbitrażowy Nasha jako przykład obiektywnego kryterium w negocjacjach
Sesja 7: Gra negocjacyjna w zespołach

Wykorzystanie teorii gier do analizy sytuacji negocjacyjnej
Dylemat więźnia: konflikt racjonalności indywidualnej (równowaga Nasha) z racjonalnością zespołową (kryterium Pareto)
Turnieje Axelroda i cechy wygrywających strategii iterowanego dylematu więźnia
Sesja 8: Komunikacja pozawerbalna w negocjacjach

Wykorzystanie przestrzeni w negocjacjach (proksemika)
Kontakt wzrokowy (okulezyka) i dotyk (haptyka) w negocjacjach
Jak kinezyka może zdradzić nasze prawdziwe intencje?
Sesja 9: Strategia szachowa

Zasady zarządzania ustępstwami
Kolejność negocjowania kwestii
Opracowanie strategii szachowych dla wybranych przez uczestników sytuacji negocjacyjnych
Sesja 10: Techniki, taktyki i triki negocjacyjne

Prezentacja wybranych taktyk i technik
Jak przeciwdziałać nieuczciwym trikom negocjacyjnym?
Sesja 11: Finałowe symulacje negocjacyjne *)

Przydzielanie ról symulacji oraz przygotowanie w 3 zespołach
Sesje negocjacyjne rejestrowe kamerą video w podziale na etapy
Wnioski z negocjacji: analiza rezultatów, strategii i taktyk negocjacyjnych
Sesja 12: Cechy wprawnych negocjatorów według Rackhama i Carlisle’a

Sesja 13: Indywidualne wnioski ze szkolenia

Polska, Katowice
 
 


Liczba wyświetleń strony: 78