Księgowość, Zabrze


USŁUGI KSIĘGOWE
Zakres usług księgowych obejmuje:

prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów
prowadzenie rozliczeń ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych
sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych (VAT, PIT)
sporządzanie i składanie sprawozdań do GUS
monitorowanie stanu finansowego firmy
comiesięczne raporty analityczne zgodne z ustaleniami klienta
rozliczenia roczne
Karta podatkowa – forma opodatkowania pozostająca do dyspozycji nielicznej grupy przedsiębiorców

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – podatek jest obliczany wyłącznie na podstawie uzyskiwanych przychodów (z pominięciem kosztów),

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) – polega na tym, że przedsiębiorca płaci podatek od dochodu, który może być obliczany albo na zasadach ogólnych ( 18% i 32%) albo przy zastosowaniu stawki liniowej (19% )

Prowadzę kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-płacowych związanych z zatrudnianymi pracownikami i zleceniobiorcami. Na bieżąco uwzględniając zmiany w przepisach, dbając o bezpieczeństwo pracodawcy, zapewniając tajemnicę danych osobowych i finansowych w tym obszarze.

Polska, Zabrze
 
 


Liczba wyświetleń strony: 259