Kadry i płace, Zabrze


Cena do uzgodnienia

KADRY I PŁACE
Zakres obsługi kadrowo-płacowej obejmuje m.in:

naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac z umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
obsługa ZUS pracowników (zgłaszanie, dokonywanie zmian i wyrejestrowanie)
prowadzenie rozliczeń ZUS właścicieli
sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy, aneksów, porozumień i innych dokumentów kadrowych
nadzór nad terminowym szkoleniem BHP pracowników w zakresie szkoleń wstępnych, podstawowych, okresowych
wydawanie skierowań na badania lekarskie, oraz nadzór nad terminowością wykonywania badań
prowadzenie i aktualizacja akt osobowych pracowników
sporządzanie i przesyłanie deklaracji i raportów na potrzeby ZUS, US, GUS, PFRON
kontrola terminów płatności bieżących zobowiązań wobec urzędów publicznych (ZUS, US, PFRON)
sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (PIT-8/11, PIT-40 i innych)
kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jak również innymi instytucjami państwowymi w zakresie rozliczeń pracowniczych

Polska, Zabrze
 
 


Liczba wyświetleń strony: 106