Komunikacja w zespole projektowym, Warszawa


Cena do uzgodnienia

Podstawą dobrze funkcjonującego zespołu jest umiejętność realizacji innowacyjnych oraz zaawansowanych zadań. Aby uzyskać dużą skuteczność działania osoby tworzące zespół oprócz kompetencji merytorycznych potrzebują jeszcze jednej – umiejętności precyzyjnego komunikowania się między sobą. Projekt Komunikacja w zespole dedykowany jest zespołom, które chcą rozwinąć do poziomu mistrzowskiego umiejętności słuchania, przekazywania informacji i zasad komunikacji nieantagonizującej
Celem projektu rozwojowego jest:
• Rozwinąć nowe umiejętności i wdrożyć narzędzia komunikacji w zespole.
• Nauczyć, jak dopasować sposób przekazu informacji do typu rozmówcy.
• Rozwinąć umiejętności udzielania informacji zwrotnej i konstruktywnej krytyki w zespole.
• Wzmocnić umiejętności komunikacji transformującej nastawionej na efektywną współpracę.
• Nauczyć, jak świadomie wykorzystywać zasoby i możliwości wewnętrzne i zewnętrzne jednostki oraz zespołu w komunikacji.
• Nauczyć metod pomagających dobrze się komunikować i współpracować w zespole w sytuacjach konfliktowych i trudnych.
• Kultura feedbacku -frazes nomenklaturze korporacyjnej

Projekt w swym zakresie będzie dostarczał narzędzi komunikacyjnych.
 Przećwiczymy model Model IPS (Innovative Problem Solving). Nauczymy się zarządzać konfliktem.
 Ustalimy własny kodeks komunikacji w projekcie I zgłębimy zasady komunikacji nieantagonizującej.

Polska, Warszawa
 
 


Liczba wyświetleń strony: 103