EMPIRA PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI WINDYKACJA SKUP DŁUGÓW FAKTORING, Ruda Śląska


Cena do uzgodnienia

Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność zaprezentować podstawowe informacje na temat działalności spółki Empira sp. z o.o. oraz zaprosić do kontaktu i współpracy.
Empira sp. z o.o. zajmuje się zarządzaniem wierzytelnościami w obszarze B2B. Naszą misją jest poprawa i przywracanie płynności finansowej przedsiębiorców.
Podstawowe usługi oferowane przez nas to :
1. MONITORING należności.
2. WINDYKACJA należności na zlecenie.
3. KUPNO wierzytelności wymagalnych.
4. FINANSOWANIE należności w oparciu o umowę faktoringu.
Korzystając z oferty usługi monitoringu płatności powierzają Państwu zarządzanie swoimi należnościami skutecznemu „podmiotowi trzeciemu” odciążając swoje służby księgowe. Usługa polega na systemowym nadzorze nad terminowym spływem środków od Waszych kontrahentów. Korzystając z tego narzędzia uzyskacie Państwo wymierne korzyści :
• poprawę spływu swoich należności,
• redukcję kosztów sprzedaży z odroczonym terminem płatności,
• eliminację zatorów płatniczych,
• niższe koszty obsługi zewnętrznej,
• prosty dostęp do usługi profesjonalnej windykacji.
W ramach oferty proponujemy również usługę sprawdzenia kontrahenta przed podjęciem współpracy.
Usługa windykacji należności dotyczy każdego stadium postępowania. Może obejmować pełny zakres począwszy od działań polubownych jak i wybrane etapy procesu.
Wysoka skuteczność działań osiągana jest dzięki stosowaniu szerokiej i sprawdzonej palety działań, w tym bezpośrednich i terenowych oraz wykorzystaniu dostępnych środków prawnych i technicznych na każdym etapie procesu windykacji.
Metody windykacji dostosowane są indywidualnie do konkretnego przypadku w oparciu o wywiad gospodarczy dotyczący sytuacji majątkowej, finansowej, pozycji w branży, zachowania dłużnika etc.
Zapewniamy zarówno pełny proces windykacji jak i wybrane i dostosowane do sytuacji jego poszczególne elementy, w tym m.in. :
• windykację bezpośrednią (terenową)obejmująca zarówno bezpośredni kontakt z dłużnikiem jak i działania operacyjne w jego otoczeniu,
• usługę monitorowania sytuacji dłużnika jak i pogłębionego wywiadu gospodarczego,
• ustalanie i indywidualne negocjowanie warunków spłaty,
• wsparcie prawne : korporacyjne oraz procesowe,
• egzekucję z wybranym komornikiem i pod nadzorem naszego pracownika.
Proponujemy zawsze rozwiązania biznesowe. Nasz udział w procesie windykacji nie musi ani nie powinien oznaczać końca Państwa współpracy z dotychczasowym kontrahentem.
Na każdym etapie sprawy oferujemy pełny dostęp do informacji o postępach i wynikach naszych działań poprzez PANEL KLIENTA online.
Rozwiązaniem kwalifikowanym w relacji do klasycznej windykacji są wszelkie formy finansowania wymagalnych wierzytelności. Możemy zatem :
• wypłacić Państwu zaliczkę na poczet wierzytelności zleconej do windykacji,
• kupić od Państwa wierzytelność,
• odkupić Państwa zobowiązanie od wskazanego wierzyciela uzgadniając z Państwem dogodny termin jego spłaty.
Poprawić płynność finansową, skrócić czas oczekiwania na pieniądze od kontrahenta można sprzedając nam fakturę przed jej terminem płatności korzystając z usługi faktoringu. Dzięki takiemu rozwiązaniu uwalniacie Państwo zamrożone należności od razu korzystając z wypracowanych środków.
Zapraszamy również do odwiedzin naszej witryny internetowej : www.empira.pl
Aby zapytać o szczegóły oferty i konkretne rozwiązania prosimy :
• zadzwonić do nas bezpośrednio pod nr 32 7069990, lub
• skorzystać z wygodnego formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej www.empira.pl, lub
• napisać do nas drogą elektroniczną na adres biuro@empira.pl

Z poważaniem
Zarząd EMPIRA sp. z o.o.

OPINIE GOOGLE
https://www.google.com/search?q=empira+ruda+%C5%9Bl%C4%85ska&oq=empi&aqs=chrome.1.69i60j69i59j69i57j35i39j46i199i291i433i512j46i131i433i512j69i60l2.1691j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0x4716cd2f77e1df97:0x55aae6bfff4cc40c,1,,,

Polska, Ruda Śląska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 127