Biegły sądowy - transport drogowy UTRACONE KORZYŚCI FINANS., MOCOWANIE, Warszawa


Cena do uzgodnienia

Oferuje wydanie opinii eksperckiej (ekspertyzy) oraz współpracę i konsulting z zakresu:

- UTRACONE KORZYŚCI FINANSOWE, PRZESTOJE POJAZDÓW, FRACHTY, WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA (kalkulacja i określanie kosztów przewozów drogowych w relacjach wschód-zachód),
- WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW TRANSPORTU DROGOWEGO,
- obliczanie utraconych korzyści finansowych związanych z dochodzeniem przez przedsiębiorców odszkodowań za wprowadzone zakazy prowadzenia działalności gospodarczej,
- KOSZTORYS PONIESIONEJ STRATY FINANSOWEJ,
- OBSŁUGA LOGISTYCZNA - CONTROLLING FINANSOWY, OPTYMALIZACJA KOSZTÓW W DZIAŁACH Logistycznych - eliminacja pustych przebiegów, wykrywanie nieprawidłowości,
- MOCOWANIE ŁADUNKÓW,
- WERYFIKACJA DOKUMENTÓW PRZEWOZOWYCH,
- przewozy chłodnicze,
- analiza listów przewozowych CMR, zleceń przewozowych oraz umów o współpracę pomiędzy przewoźnikami a kontrahentami,
- ekonomika transportu drogowego
- międzynarodowy i krajowy transport drogowy (przepisy prawa polskiego, unijnego oraz krajów wschodnich – m.in. Rosja)
- opłaty drogowe, ograniczenia w ruchu oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego pojazdów ciężarowych,
- rachunkowość,
- podatek VAT i AKCYZA w transporcie paliw ciekłych,
- KALKULACJE KOSZTOWE - RENTOWNOŚĆ - DO UMÓW O WSPÓŁPRACĘ Z ZAKRESU WYKONYWANIA USŁUG PRZEWOZOWYCH,
- ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych.

Dodatkowo oferuje doradztwo:

- audyty w zabezpieczeniu ładunków przed rozpoczęciem przewozu,
- optymalizacja kosztów przewozowych w przedsiębiorstwie - analiza kosztów bezpośrednich i pośrednich oraz określenie rentowności przewozu,
- długoterminowe doradztwo w prowadzeniu firmy przewozowej - doradztwo osobiste i telefoniczne,
- Doradztwo w postępowaniach sądowych - audyt pozwów sądowych o odszkodowania w transporcie, głównie przed sądami gospodarczymi.

Podejmę współpracę z:

- firmami przewozowymi, kancelariami prawnymi oraz podatkowymi a także z firmami ubezpieczeniowymi. (t: 602-318-492)

Polska, Warszawa
 
 


Liczba wyświetleń strony: 12