POLISA NA ŻYCIE, Brwinów - Oferta nr142395 - Oferteo.pl
 

POLISA NA ŻYCIE


Cena brutto: 40.00 PLN

MULTIOCHRONA OD 40ZŁ MIESIĘCZNIE:

Kompleksowa ochrona NW – jedna z najszerszych na rynku, od świadczeń z tytułu: śmierci NW, trwałego inwalidztwa NW, złamania i oparzenia NW, po pobyt w szpitalu wskutek NW oraz Pakiet Assistance MultiOchrona
wsparcie dla Ubezpieczonego i jego bliskich w razie nieszczęśliwego wypadku – suma świadczeń aż do 919 tys. zł w wariancie Prestiż wraz z umowami dodatkowymi

możliwość rozszerzenia pakietu MultiOchrona o umowę dodatkową ze świadczeniem miesięcznym na wypadek min. 50% trwałego inwalidztwa NW – renta miesięczna wypłacana przez 10 lat

możliwość rozszerzenia pakietu o dedykowaną umowę dodatkową ze świadczeniem operacyjnym wskutek NW
możliwość skorzystania z Pakietu Assistance MultiOchrona – pakiet 176 usług medycznych, realizowanego przez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce, obejmującego takie usługi jak: konsultacje lekarzy specjalistów (10 specjalizacji), dostarczenie i zwrot kosztów leków, rehabilitacja, badania laboratoryjne, radiologiczne, zabiegi ambulatoryjne, Druga Opinia Medyczna w przypadku urazu, infolinia medyczna
wypłata świadczenia już od 1% w przypadku częściowego i trwałego inwalidztwa wskutek NW
wypłata świadczenia z tytułu trwałego inwalidztwa wskutek NW z uwzględnieniem progresji – im poważniejsze uszkodzenie ciała, tym świadczenie liczone jest od wyższej krotności sumy ubezpieczenia, aż do 400% początkowej wartości sumy ubezpieczenia
ochrona dla Dzieci samotnie wychowywanych przez Ubezpieczonego, w ramach Pakietu Indywidualnego, bez dodatkowej składki
możliwość wyboru Pakietu Rodzinnego – ochrona dla Małżonka lub Partnera oraz Dzieci
coroczny wzrost sum ubezpieczenia z tytułu NW w umowie podstawowej, o 10% sumy początkowej od 2. do 6. roku trwania umowy, aż do 150% początkowej wartości, przy niezmienionej wysokości składki dzienne świadczenie szpitalne – za każdy dzień przy hospitalizacji trwającej co najmniej 3 kolejne dni.

Polska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 51