Wykrywanie podsłuchów., Sosnowiec - Oferta nr 81487 - Oferteo.pl

Wykrywanie podsłuchów., Sosnowiec


Cena do uzgodnienia

Oferta nasza skierowana jest do przedsiębiorstw, instytucji oraz osób prywatnych chcących podwyższyć poziom bezpieczeństwa obiegu informacji. Firma nasza podczas wykonywania usługi lokalizacji urządzeń podsłuchowych używa profesjonalnych analizatorów widma elektromagnetycznego, detektorów złącz nieliniowych , ręcznych detektorów promieniowania elektromagnetycznego, urządzeń do lokalizacji kamer przewodowych i bezprzewodowych, detektorów GSM i wielu innych urządzeń umożliwiających wykrycie i zlokalizowanie podsłuchów.
Podstawowymi czynnościami podczas kompleksowego wykrywania podsłuchów są:
Przyjęcie zgłoszenia, przekazanie informacji przez klienta o potencjalnych zagrożeniach, uzgodnienie warunków wykonania usługi i podpisanie zlecenia.
Wykonanie oględzin badanego obiektu, w szczególności inspekcja fizycznych zabezpieczeń takich jak drzwi, okna, zamki kanały wentylacyjne, urządzenia alarmowe, sieci teleinformatyczne, telewizja przemysłowa oraz wszelkie kanały instalacyjne.
Zapoznanie się z polityką bezpieczeństwa firmy jeżeli taka istnieje.
Zapoznanie się z metodami usuwania odpadów.
Ocena wizualna badanych pomieszczeń przy użyciu specjalistycznego sprzętu.
Sprawdzenie i ocena występujących tuneli akustycznych ( kanały wentylacyjne, kanały instalacyjne, centralne ogrzewanie, szczeliny w ścianach i sufitach, podwieszane sufity).
Inspekcja urządzeń telefonicznych oraz wszelkiego sprzętu elektronicznego.
Inspekcja przewodów telefonicznych.
Analiza widma elektromagnetycznego pod kątem nadajników radiowych.
Inspekcja przewodów elektrycznych, gniazdek, przełączników i listew zasilających.
Przeszukiwanie pomieszczeń z zastosowaniem detektora złącz nieliniowych (umożliwia również wykrycie nieaktywnych urządzeń podsłuchowych).
Przeszukiwanie pomieszczeń przy pomocy ręcznego detektora promieniowania elektromagnetycznego.
Analiza pomieszczeń przy pomocy detektora GSM.
Sporządzenie raportu końcowego z wykonanych czynności zawierającego opis wykonanych czynności,opis zagrożeń oraz zalecenia dotyczące podniesienia bezpieczeństwa obiektu.

Cena za wykonanie przedmiotowej usługi uzgadniana jest każdorazowo po przedstawieniu przez klienta danych dotyczących: miejsca wykonania usługi, zakresu wykonania usługi, powierzchni, na której ma być wykonana usługa itd.

Polska, Sosnowiec
1 szt
 
 


Liczba wyświetleń strony: 381