Producenci Urządzeń i Maszyn dla Przemysłu Tytoniowego w Warszawie, 2018