Jak odzyskać pieniądze od dłużnika wekslowego?
Otrzymaj oferty od specjalistów jak DKOW Wierzytelności Sp. z o.o. Sp. K. nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

DKOW Wierzytelności Sp. z o.o. Sp. K.

171

Jak odzyskać pieniądze od dłużnika wekslowego?

Autor: DKOW Wierzytelności, publikacja: 2021-05-21

Biorąc pod uwagę różnego rodzaju trudności w odzyskiwaniu należności (często spowodowane nieprofesjonalnym podejmowaniem działań windykacyjnych), coraz częściej strony umów zawczasu zabezpieczają swoje interesy. Jednym z wykorzystywanych w tym celu instrumentów jest weksel – papier wartościowy, w którym jego wystawca (bądź osoba przez niego wskazana) bezwarunkowo zobowiązuje się do zapłaty określonej sumy w jasno wskazanym miejscu i czasie. Niestety w praktyce nie zawsze weksel „działa” tak, jak powinien, co z kolei oznacza konieczność podjęcia działań windykacyjnych wobec dłużnika. W jaki więc sposób skutecznie odzyskać pieniądze od dłużnika wekslowego?

Weksel własny

Dłużnik wekslowy – kto to jest?

W pierwszej kolejności należy zdefiniować, kim jest dłużnik wekslowy. Mówiąc najprościej, jest nim osoba zobowiązana do spełnienia określonego w wekslu świadczenia. W najczęściej spotykanych przypadkach dłużnikiem wekslowym jest jego wystawca, ewentualnie poręczyciel czy też osoba wskazana do spłaty długu poręczonego wekslem.

W praktyce więc przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań windykacyjnych trzeba dokładnie zbadać treść dokumentu wekslowego, określając, kto i na jakich zasadach odpowiada za jego spłatę. Co oczywiste, bez tego nie sposób liczyć na odzyskanie pieniędzy od dłużnika wekslowego.

Skuteczna windykacja dłużnika wekslowego

Sama windykacja od takiego dłużnika wygląda podobnie jak w przypadku odzyskiwania innego rodzaju wierzytelności. W pierwszym kroku przesyła się dłużnikowi wekslowemu wezwanie do zapłaty, przeważnie załączając do niego sam weksel. Jeżeli nie przyniesie to spodziewanego rezultatu, należy podjąć dalsze działania windykacyjne. Kolejnym krokiem jest skierowanie sprawy do sądu – po uzyskaniu nakazu zapłaty otwiera się możliwość rozpoczęcia egzekucji komorniczej.

Kluczem do skutecznej windykacji od dłużnika wekslowego jest prawidłowe zastosowanie atutów, jakie daje zabezpieczenie zobowiązania właśnie w ten sposób.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań – serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Windykacja - komu zlecić?

Poniżej przedstawiamy ranking 3 090 Specjalistów od Windykacji najlepszych w 2021 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Więcej poradników o windykacji