ZWILŻACZ WETIKOL wodno-alkoholowy roztwór soli sodowej sulfobursztynianu, Rybnik


Cena do uzgodnienia

Witam
Wetikol Zwilżacz wodno-alkoholowy roztwór soli sodowej sulfobursztynianu

Specyfikacja
Producent: Chemika
Opakowanie jednostkowe: DPPL
Zawartość: 1000 kg

Przeznaczenie:
Wetikol - zwilżacz znajduje różnorodne zastosowanie m.i.n w: przemyśle górniczym jako zwilżacz pyłów węglowych, w przemyśle nawozów fosforowych do chemicznej przeróbki fosforytów i apatytów, w przemyśle włókienniczym do aparatur zwilżających w procesach uszlachetniania włókien syntetycznych i celulozowych (w procesach odklejania, farbowania, foliowania), w przemyśle motoryzacyjnym jako dodatek do płynów myjących i polerujących. Wykorzystywany jest również w polimeryzacji emulsyjnej jako emulgator, w chemii gospodarczej jako środek zwilżający oraz w przemyśle poligraficznym.

Charakterystyka:
Wetikol - zwilżacz to wodno-alkoholowy roztwór soli sodowej sulfobursztynianu di(2-etyloheksylu). Jest to ciecz o barwie od jasnożółtej do ciemnobrązowej, całkowicie rozpuszczalna w wodzie.

Opakowania:
Wetikol dostarczany jest w autocysternach ze stali. Pakowany jest również do pojemników polietylenowych odbiorcy oraz beczek stalowych. Dopuszcza się stosowanie innych opakowań zapewniających bezpieczeństwo w czasie transportu i przechowywania oraz zabezpieczających wyrób przed pogorszeniem jakości.

Polska, Rybnik
 
 


Liczba wyświetleń strony: 205