Mediacja, windykacja roszczeń, obsługa prawna i egzekucyjna, Kalisz


Cena do uzgodnienia

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę w zakresie odzyskiwania wierzytelności. Obsługa polega na przeprowadzeniu czynności zmierzających do skutecznego odzyskania należności w oparciu o przeprowadzenie :

etapu polubownego (podjęcie mediacji, negocjacja spłaty należności, zawarcie ugody i przygotowanie harmonogramu spłat oraz nadzór nad ich terminowym realizowaniem);
postępowania sądowego (reprezentowanie w sądzie, pełnomocnictwo procesowe, zabezpieczenie należności nakazem);
etapu przed-egzekucyjnego (dalsza mediacja w sprawie);
egzekucji komorniczej ( wspieranie działań komornika, nadzorowanie przebiegu postępowania).

Polska, Kalisz
 
 


Liczba wyświetleń strony: 17