Obsługa księgowa - Księgi Rachunkowe, KATOWICE


Cena do uzgodnienia

tworzenie planu kont indywidualnie pod potrzeby firmy, z możliwością dostosowania do celów kontrolingowych,

wspólne uzgadnianie i doradztwo w zakresie wyboru wariantu rachunku zysków i strat w zależności od potrzeb informacyjnych i zarządczych firmy,

wybór jak najlepszych rozwiązań, usprawniających procesy informacyjne i decyzyjne,

tworzenie polityki rachunkowości,

sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,

dekretację dokumentów,

uzgadnianie kont rozrachunkowych, monitoring płatności,

sporządzanie zestawień obrotów i sald,

prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,

prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

prowadzenie ewidencji wyposażenia,

sporządzanie deklaracji podatkowych,

sporządzenie sprawozdania rocznego, a na życzenie klienta sprawozdań kwartalnych, miesięcznych,

sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego,

reprezentowanie przed U.S. i ZUS,

archiwizację dokumentów w siedzibie firmy,

DOSTĘP ZDALNY DO ZESTAWIEŃ KSIĘGOWYCH.

Polska, KATOWICE
TaxMentor
 
 


Liczba wyświetleń strony: 260