Kadry i płace, Nowa Ruda


Cena do uzgodnienia

W ramach świadczenia dla Państwa usług kadrowo - płacowych wykonujemy następujące czynności:
- prowadzenie akt osobowych
- przygotowanie umów o pracę, umów cywilno - prawnych, świadectw pracy
- zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń społecznych
- pełna obsługa procesu zatrudniania cudzoziemców
- sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń , o dzieło
- wyliczanie urlopów, wynagrodzenia za czas choroby, odpraw , ekwiwalentów
- wyliczanie miesięcznych składek ZUS, sporządzanie deklaracji ZUS DRA i przesyłanie ich do ZUS
- naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od płac
-sporządzanie deklaracji rocznych PIT 4R i przesyłanie ich do Urzędu Skarbowego
- sporządzanie deklaracji PIT 11 dla pracowników, przesyłanie ich do Urzędu Skarbowego
- opracowanie regulaminu wynagrodzeń

Dolnośląskie, Nowa Ruda
 
 


Liczba wyświetleń strony: 155