Ksiegowość, Pszczyna


Cena do uzgodnienia

Pomoc w zarejestrowaniu nowej działalności gospodarczej dla osób fizycznych,
Przygotowanie dokumentacji rejestrowych dla nowych spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń z pełnym monitorowaniem całego procesu oraz kompleksową obsługą bieżącą,
Informujemy zainteresowanych Klientów o dostępnych możliwych dotacjach,
Bieżąca obsługa księgowa, kadrowa, płacowa dla każdego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej: osób fizycznych, spółek prawa handlowego, gospodarstw rolniczych, fundacji i stowarzyszeń,
Obsługa firm międzynarodowych w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, portugalskim w zależności od potrzeb, dostosowujemy się do każdej sytuacji i języka,
Rozliczenia: ZUS, VZM, PFRON, PIT, CIT,
Rozliczenia opłat środowiskowych.
Zwroty podatków z tytułu podjętych działań zarobkowych na terenie Unii Europejskiej
Rozliczenia roczne krajowe i zagraniczne
Doradztwo gospodarcze

Prowadzenie ewidencji ryczałtu
ewidencje podatku od towarów i usług;
weryfikacja pod względem rachunkowym dokumentów księgowych;
ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych;
obsługa pracowników i rozliczenia roczne właścicieli;
rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Prowadzenie książki przychodów i rozchodów
ewidencja kosztów i przychodów;
ewidencja środków trwałych;
ewidencja wyposażenia; ;
ewidencje podatku od towarów i usług;
obsługa pracowników;
rozliczenia roczne właścicieli;
rozliczanie polskich i zagranicznych delegacji pracowników;
rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Statystycznym;
zwroty podatku vat z zagranicy - VAT-REF;
Prowadzenie ksiąg handlowych
wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług );
rozliczenia roczne wspólników (właścicieli);
sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych);
obsługa pracowników;
rozliczanie polskich i zagranicznych delegacji pracowników;
rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Statystycznym, PFRON;
sporządzanie bilansu zamknięcia wraz z rachunkiem zysków i strat oraz informacja dodatkową;
sporządzenie zestawienia o wysokości osiągniętego rocznego dochodu (CIT-8);
uruchomienie i prowadzenie pełnej obsługi księgowej we własnym systemie IT lub systemie klienta;
zwroty podatku vat z zagranicy - VAT-REF;
Obsługa kadrowo płacowa (sporządzanie)
list płac;
imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA);
deklaracji ZUS;
rocznych deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT 4R);
przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS;
przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia;
nadzór nad dokumentacją kadrową - w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych.
przygotowanie dokumentów podstawowych (umowa o pracę, umowa zlecenie, wypowiedzenia umowy o prace, świadectwa pracy, zaświadczenia o wynagrodzeniu);
przygotowanie dokumentów rejestrujących firmę i pracowników w ZUS i Urzędzie Skarbowym;
rozliczanie czasu pracy kierowców;
zakładanie profilu elektronicznego ZUS w imieniu klienta;

Polska, Pszczyna
 
 


Liczba wyświetleń strony: 21