Polityka bezpieczeństwa Oferteo.pl

Polityka bezpieczeństwa Oferteo.pl

(Załącznik nr 1 do Regulaminu)

Celem serwisu Oferteo.pl jest ułatwianie kontaktów handlowych między Klientami i Dostawcami. Jednocześnie dokładamy starań, aby zapewnić bezpieczeństwo powierzanych nam informacji. W związku z tym wymagamy minimum danych osobowych, udostępniamy je tylko zarejestrowanym Dostawcom i tylko tym, którzy są zainteresowani wysłaniem oferty. Serwis wykorzystuje nowoczesne i sprawdzone technologie, co zwiększa techniczne bezpieczeństwo świadczonych usług.

1. DANE OSOBOWE

Administrator przetwarza dane osobowe osób fizycznych, podane w formularzu zapytania ofertowego oraz podczas rejestracji Użytkowników, celem świadczenia usługi przesyłania Zapytań i jest administratorem tych danych. Przetwarzanie danych osobowych, odbywa się na podstawie art. 18 ust. 1 i ust.2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 23 ust.1 pkt 3 Ustawy o ochronie danych osobowych. Każdy kto podał swoje dane osobowe w Oferteo.pl, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych znajdujących się w zbiorze administrowanym przez Administratora oraz ich poprawiania, po uprzednim jednoznacznym potwierdzeniu swojej tożsamości. Dane Użytkownika będą udostępniane innym Użytkownikom w zakresie związanym z realizacją usługi. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie nie jest obowiązkowe (jest dobrowolne), ale jest konieczne do świadczenia usług przez Oferteo.pl.

2. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Serwis Oferteo.pl wymaga od Klientów składających zapytanie ofertowe podania jedynie niezbędnych danych. Jednocześnie pozostawia tu Klientom pewną swobodę i w zależności od ich oceny umożliwia podanie większego zakresu danych. Dane Klientów składających zapytania ofertowe udostępniane są wyłącznie zarejestrowanym Dostawcom. Każdorazowe poznanie danych Klienta (Odkrycie danych Klienta) jest rejestrowane. Dostawca chcąc poznać dane Klienta składającego zapytanie, musi wykorzystać swój limit odkryć danych Klientów.

3. INFORMACJA HANDLOWA

Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Administratora i jego kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

4. PLIKI COOKIES

  1. Usługodawca oświadcza, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis pozwala na jego identyfikację celem usprawnienia korzystania z Serwisu, umożliwienia logowania do niego oraz współpracy z aplikacjami udostępnianymi przez firmę Google, Inc. oraz Facebook. Akceptowanie plików cookies na komputerze Użytkownika jest niezbędne do dostarczenia Użytkownikowi Usługi Informatycznej. Każda osoba odwiedzająca Serwis może poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoim komputerze bądź tak zapisane pliki trwale usunąć. Umożliwienie przeglądarce zapisywania na komputerze plików cookies oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na takie zapisywanie. Usługodawca zapewnia, że zapisywanie na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w jej komputerze czy oprogramowaniu.
  2. Istnieje przy tym możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, która spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem takiej zmiany może być jednak utrata pewnych funkcji Oferteo.pl.

5. BEZPIECZEŃSTWO KONTA UŻYTKOWNIKA

Hasło
Każdy Zarejestrowany Użytkownik ma obowiązek chronić dostęp do swojego hasła. Zarejestrowany Użytkownik nie powinien w żadnym wypadku udostępniać swojego hasła osobom trzecim. Za wszelkie działania Zarejestrowanego Użytkownika lub osób trzecich na rzecz jego konta odpowiada on sam. W przypadku podejrzenia o kradzież hasła należy niezwłocznie je zmienić korzystając z opcji Moje Oferteo / Zmiana hasła. Nie należy zapisywać hasła w przeglądarce internetowej. W razie konieczności należy to robić wyłącznie na komputerze, do którego posiada się wyłączny dostęp. W szczególności nie należy zapamiętywać haseł na komputerach dostępnych publicznie (np. w kawiarenkach internetowych).
Konto Użytkownika
Konto Użytkownika zawiera poufne dane. Użytkownik nie powinien nikomu udostępniać informacji pozwalających na dostęp i korzystanie z konta. Dane konta Użytkownika można zmienić korzystając z opcji w menu Moje Oferteo.

6. ZMIANY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA

  1. Administratorowi przysługuje prawo zmiany Polityki bezpieczeństwa Oferteo.pl w każdej chwili.
  2. Nowa Polityka bezpieczeństwa Oferteo.pl zaczyna obowiązywać w chwili opublikowania w portalu www.oferteo.pl/bezpieczenstwo.html.

7. KONTAKT

Prosimy o skorzystanie z napisz do nas lub kontakt na adres: kontakt@oferteo.pl