Usługi ppoż, konserwacja gaśnic, instrukcje ppoż, operaty, Skarżysko-Kamienna


Cena do uzgodnienia

Firma BETTERSAFE pragnie przedstawić ofertę na wykonanie kompleksowych usług przeciwpożarowych w zakresie obowiązujących wymagań oraz przepisów przeciwpożarowych, profesjonalne doradztwo i niezwłoczną realizacje zleconych zadań. Nasza wykwalifikowana kadra realizującą usługi przeciwpożarowe składa się z inżynierów pożarnictwa, specjalistów ds. BHP oraz konserwatorów podręcznego sprzętu p.poż. W trosce o zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa pożarowego współpracujemy z rzeczoznawcami ds. ppoż.
W zakresie ochrony przeciwpożarowej oferujemy następujące usługi:
- opracowanie oraz aktualizacje instrukcji bezpieczeństwa pożarowego IBP,
- opracowanie operatów przeciwpożarowych zgodnie z ustawą o odpadach i prawem ochrony środowiska
- szkolenia z zakresu ochrony ppoż.,
- oznakowanie obiektów znakami ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji,
- wyposażenie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice, koce gaśnicze itp.),
- przegląd i konserwacja hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,
- przeprowadzenie próbnej ewakuacji budynku,
- wykonanie Oceny Zagrożenia Wybuchem dla obiektów,
- pomoc w realizacji zaleceń pokontrolnych PSP.

Polska, Skarżysko-Kamienna
 
 


Liczba wyświetleń strony: 12