• »
 • Baza-wiedzy
 • »
 • Kompletny przewodnik po domach energooszczędnych i pasywnych

Dom energooszczędny czy tradycyjny? Porównujemy

Marta Białek, aktualizacja 27 Kwietnia 2016

Dzisiaj możemy już budować domy energooszczędne, które zużywają ledwie tyle energii, co suszarka do włosów. Do tej pory każdy, kto chciał dowiedzieć się czegoś więcej na ich temat, musiał przedrzeć się przez gąszcz artykułów rozproszonych w sieci. Dlatego stworzyliśmy “Kompletny przewodnik po domach energooszczędnych i pasywnych”, który odpowie na pytania każdego przyszłego właściciela takiego domu.

Dom pasywny

Dom energooszczędny, pasywny czy tradycyjny?

Wentylacja w domu pasywnym

Człowiek już dawno porzucił jaskinie i drewniane chaty, poszukując wygodnego i ciepłego schronienia dla siebie i swoich bliskich. Obecnie możemy budować domy energooszczędne, które zużywają 8 razy mniej energii niż standardowe. Powoli tradycyjny dom opalany węglem oddaje pierwszeństwo swojemu młodszemu, energooszczędnemu i naszpikowanemu nowoczesnymi technologiami następcy.

Głównym celem budownictwa energooszczędnego jest uzyskanie domu pasywnego. Jest on najlepszym rozwiązaniem pod kątem ekonomicznym i ekologicznym. W ostatecznym rozrachunku wybór budowy domu pasywnego pozwala nie tylko zaoszczędzić pieniądze, ale też zadbać o środowisko.

Dom pasywny jest również domem energooszczędnym, ale budowanym z myślą o biernym, czyli pasywnym, pozyskiwaniu energii z otoczenia. Budowa takiego domu wymaga jednak odpowiedniego przygotowania rynku, wykształcenia architektów i wyszkolenia wykonawców, dlatego budownictwo pasywne wdraża się poprzez stopniową ewolucję.

Obecnie, w okresie przejściowym, buduje się głównie budynki energooszczędne, aby na ich przykładzie nauczyć się, jak szybko przejść na budownictwo pasywne. Jest ono bardziej rygorystyczne pod względem technologii budowy, jakości i projektu wykonania. Wyższe wymagania stoją przed firmami budowlanymi, które powoli zdobywają umiejętności potrzebne do stawiania domów zgodnych ze standardami energooszczędności.

Porównaj bezpłatnie oferty na budowę domu od firm z regionu.

Polska zobowiązała się do spełnienia i przestrzegania dyrektyw unijnych, które zobowiązują do poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Dzięki temu w 2021 roku wszystkie nowo budowane domy będą zużywały energię na poziomie niemal zerowym - poniżej 15 kWh. Widać więc, że przyszłość należy do budownictwa energooszczędnego.

Czy faktycznie opłaca się budować domy energooszczędne?

Dom energooszczędny

Obecnie ceny energii są wysokie, a prawdopodobnie z roku na rok będą coraz wyższe. Według badań GUS-u z kwot przeznaczanych na utrzymanie nieruchomości aż 60% przeznaczamy na media. Aż ¾ tej sumy pochłaniają koszty CO i podgrzewania ciepłej wody.

W przeciętnym polskim domu zapotrzebowanie na energię wynosi 120 kWh na m2 w ciągu roku. W domu o standardzie NF40 (dom energooszczędny) zapotrzebowanie na energię jest obniżone i nie powinno przekraczać 40 kWh. Wiąże się to z trzykrotnym pomniejszeniem zużycia energii, a tym samym trzykrotnym obniżeniem rachunków.

Analogicznie dom pasywny, czyli standard NF15, zużywa jeszcze mniej energii. Dzięki temu, rachunki są jeszcze niższe, niemniej okupione znacznie większą inwestycją początkową, ze względu na konieczność zastosowania bardziej zaawansowanych technologii, zarówno grzewczych, wentylacyjnych, jak i większej ilości izolacji termicznych. Warto jednak pamiętać, że zwiększone początkowe nakłady finansowe zwrócą się z nawiązką podczas wieloletniego użytkowania takiego domu.


Logo Hebeldom

 Z mojego doświadczenia budowa domów energooszczędnych niesamowicie się rozwija. Zainteresowanie z roku na rok jest coraz większe, np. względem 2014 roku wzrosło aż o 200%. Ludzie chcą uzyskać korzyści w przyszłości, inwestując już teraz w energooszczędność.


Domy energooszczędne gwarantują lepszy komfort użytkowania. W takich budynkach z reguły jest zainstalowana wentylacja mechaniczna, dzięki której powietrze jest czystsze. Na bieżąco usuwane są para wodna i dwutlenek węgla. Powietrze można filtrować, a szczelnie zamknięte okna sprawią, że hałasy z zewnątrz nie będą dochodziły do środka.

Dobry projekt budynku energooszczędnego może sprawić, że dom będzie jasny. Duże okna, które są odpowiednio zaizolowane, przepuszczają więcej światła do środka, a wnętrze domu jest bardziej przyjazne dla jego użytkowników.

Budowanie domów energooszczędnych zmniejsza negatywne oddziaływanie budynków na środowisko. Domy te zużywają mniej energii, a zarazem produkują mniej gazów cieplarnianych, przyczyniając się tym samym do mniejszej degradacji środowiska oraz ograniczenia powstawania efektu cieplarnianego.

Porównaj bezpłatnie oferty na budowę domu.

Według badań opinii publicznej przeprowadzonych przez GUS największe korzyści płynące z mieszkania w domu energooszczędnym to:

 • oszczędność pieniędzy,
 • ochrona środowiska,
 • poprawa jakości i komfortu życia,
 • pozytywny wpływ na zdrowie.

Od 2013 roku z dopłat do budowy domów energooszczędnych mogą korzystać wszyscy zainteresowani takim rozwiązaniem.

Dowiedz się więcej o dopłatach na budowę domów energooszczędnych.

Domy energooszczędne a tradycyjne. Wady i zalety

Podejmując decyzję o budowie domu tradycyjnego lub energooszczędnego, dobrze wesprzeć się faktami. Poniżej porównujemy wady i zalety domów tradycyjnych i energooszczędnych pod kątem kosztów budowy i eksploatacji:

Domy energooszczędne a tradycyjne

Z porównania wad i zalet obu typów budownictwa wynika, że domy energetyczne są droższe w budowie, jednak koszty ich utrzymania są znacznie niższe. Do domu tradycyjnego musimy dostarczyć aż 175 kWh/(m²/rok). Koszt roczny eksploatacji takiego domu jest wyższy o około 1 230 zł od wartości oszacowanej dla budynku energooszczędnego.

Ilość zużywanej energii przez dom energooszczędny jest mniejsza blisko o połowę i wynosi około 100 kWh/(m²/rok).

Unowocześniając i usprawniając dom dzięki zastosowaniom energooszczędnym, można zaoszczędzić 21% kosztów utrzymania domu. Na samym ogrzewaniu domu energooszczędnego zaoszczędzimy blisko 50% kosztów.

Dowiedz się więcej o kosztach budowy domu energooszczędnego i pasywnego.

Dom energooszczędny czy pasywny? Porównujemy

Dom pasywny

Wiemy już, że postawienie domu energooszczędnego jest droższe w porównaniu do tradycyjnych technik budowy. Ostatecznie jednak budownictwo energooszczędne pozwala zaoszczędzić na kosztach eksploatacji. Przyjrzyjmy się teraz, jakie wymagania powinien spełnić budynek energooszczędny i jego bardziej zaawansowana postać - dom pasywny.

Dom energooszczędny Dom pasywny
Zużycie energii do ogrzania domu (im niższe tym lepiej)

70 kWh/(m2/rok)

nawet 15 kWh/(m2/rok)

Zużycie energii pierwotnej (zawartej w paliwie i dostarczonej u źródła)
około 250 kWh/(m2/rok) nie może przekraczać 120 kWh/(m2/rok)
Bryła budynku

Nie każdy dom energooszczędny musi być zbudowany na rzucie prostokąta.

W budynkach energooszczędnych o standardzie NF40 materiały izolacyjne pozwalają niewielkim nakładem kosztów dodatkowych zaizolować nawet dość skomplikowane bryły.

Każdy dom pasywny musi być zbudowany na planie prostokąta.

Rygor zależny jest od współczynnika A/V, czyli kubatury powietrza zamkniętego w budynku do powierzchni przegród zewnętrznych, który nie powinien przekraczać 0,7.

Dlatego najlepszą formą ze względu na prostotę konstrukcji i spełnienie tego współczynnika jest forma sześcianu.
Rodzaj dachu
Nie wszystkie domy muszą mieć dach jedno- lub dwuspadowy. Każdy dom musi mieć dach jedno- lub dwuspadowy.
Pozyskiwanie ciepła z promieniowania słonecznego
Strona południowa ma największe przeszklenia (to łapacz energii), ograniczenia przeszkleń są od strony północnej. Tak samo jak w domu energooszczędnym, ale warto zwrócić uwagę na zalecane w domu pasywnym całkowite przeszklenie południowej elewacji i całkowite zamknięcie przeszkleń na północnej elewacji.
Układ pomieszczeń
W obu przypadkach powinien tworzyć strefę buforową dodatkowo zmniejszającą straty energii cieplnej: od strony południowej są jadalnia i pokój dzienny, zaś od strony północnej garaż, garderoba i pomieszczenie gospodarcze.
Średni współczynnik przenikania ciepła Ψ (im niższy tym lepszy)
do 0,2 W/(m2·K) do 0,15 W/(m2·K)
Izolacja i ocieplenie

Grubość warstwy izolacji ścian zewnętrznych i termoizolacji podłogi na gruncie powinna wynosić po min. 20 cm.

Izolacja dachu lub stropodachu musi być jeszcze grubsza - 30 cm.

Do ocieplenia ścian i podłogi na gruncie stosuje się warstwę termoizolacji o grubości 30 cm, a dachu 40 cm.

Co ważne, warstwa ta musi być z materiału o odpowiednio wysokich właściwościach izolacyjnych:

 • współczynnik przewodzenia ciepła λ na poziomie co najwyżej 0,04 W/(m·K),
 • przegrody powinny mieć dużą akumulacyjność cieplną, czyli zdolność ściany do gromadzenia ciepła.
W sposób pośredni można także gromadzić ciepło w masywnych częściach konstrukcyjnych, np. w złożu kamiennym zakopanym w ziemi obok domu albo umieszczonym pod nim.
Mostki cieplne

Nie można uniknąć mostków geometrycznych wynikających z kształtu budynku.

Natomiast należy eliminować mostki konstrukcyjne, które powstają w miejscu pocienienia i przerwania izolacji, czyli przeważnie w nadprożach, w miejscach połączenia części ogrzewanej z nieogrzewaną, dachu i ścian szczytowych, płyt balkonowych ze stropem, a także w ościeżach otworów drzwi i okien.

Liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka (Ψ), określający intensywność ucieczki ciepła przez mostki cieplne, powinien mieć wartość 0,01 W/(m·K).

Te miejsca, dla których ten współczynnik jest wyższy od 0,01 W/(m·K), muszą być uwzględnione w obliczeniach energetycznych.

Osiągnięcie podanej wartości nie do końca jest takie proste, bowiem wiąże się z zastosowaniem odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych i idealnym zaizolowaniem przegrody.
Wymiana powietrza
Przy różnicy ciśnień 50 Pa między zewnętrzną stroną a wnętrzem budynku w ciągu 1h powinna się wymieniać 1 kubatura powietrza. W ciągu godziny powinno się wymienić tylko 0,6 kubatury powietrza.
Montaż okien

Przy montażu nie trzeba wstawiać okna w warstwę izolacji.

Okno może być zamontowane na równo z zewnętrzną krawędzią warstwy konstrukcyjnej, a na ramę okienną powinna nachodzić izolacja na ok. 3-4 cm.
Podczas montażu okno musimy wstawić w warstwę izolacji na specjalnych kotwach.
Technologia budowy

Nie ma ograniczeń technologicznych - dom energooszczędny może powstać praktycznie w każdej technologii.

Mogą to być kształtki szalunkowe ze styropianu wypełnione betonem lub ściany szkieletowe wypełnione materiałem termoizolacyjnym, czy ściany zbudowane z dwóch warstw. Wtedy część konstrukcyjna może być wykonana z różnych materiałów, np. ceramiki tradycyjnej, ceramiki poryzowanej, betonu komórkowego, bali, keramzytobetonu, prefabrykowanych elementów keramzytobetonowych, silikatów.

Źródło: muratordom.pl, Oferteo.pl

Mostki cieplne to miejsca w budynku, przez które tracimy więcej ciepła niż przez regularną część przegrody (zwiększają zapotrzebowanie domów na energię, dlatego należy je eliminować), np. może to być krawędź budynku czy obwody otworów okiennych i drzwiowych. Występują mostki geometryczne i konstrukcyjne. Mostki geometryczne nie są groźne, mostki konstrukcyjne należy usunąć, bowiem mogą uniemożliwić osiągnięcie standardu energooszczędnego.

Podsumowanie

Niezależnie od tego, czy marzymy o domu z drewna czy domu murowanym, możemy budować zgodnie ze standardami oszczędzania energii. Wybierając dom pasywny, decydujemy się na zaawansowany technologicznie obiekt z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań i najwyższej jakości materiałów, spełniających najbardziej wyśrubowane wymagania. Za jakością idą trwałość i funkcjonalność domu na lata.

Nie znaczy to jednak, że domy energooszczędne, niebędące pasywnymi, są gorszym wyborem. Pozwalają one znacznie obniżyć zużycie energii w porównaniu z tradycyjnym budownictwem i, co za tym idzie, zmniejszyć rachunki za energię. Dla niektórych mogą być rozwiązaniem optymalnym, szczególnie, jeśli chcemy zachować większą swobodę architektoniczną i niższe koszty budowy. Bez względu na wybór, wiemy, że budownictwo energooszczędne będzie się w Polsce rozwijać, a konieczność spełnienia restrykcyjnych wymagań cieplnych nowo stawianych domów odsunie budownictwo tradycyjne w cień.

Przejdź do części 2. Budowa domu energooszczędnego w 5 krokach »

Tomasz Watras - Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych

 Dzięki Oferteo w ciągu kilku dni otrzymałem komplet ofert od różnych firm. Sprawdziłem opinie o nich i porównałem ceny za usługę. Oszczędziłem czas, który spędziłbym na poszukiwaniu kontrahentów w katalogach firm.

 • Tomasz Watras
 • Członek Zarządu, Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych

Powiedz nam, czego szukasz,
a firmy same złożą Ci oferty – za darmo i bez zobowiązań.

Chcę otrzymać oferty firm »