Jak poprawnie księgować leasing? - Oferteo.pl
 • »
 • Baza-wiedzy
 • »
 • Jak poprawnie księgować leasing?

Jak poprawnie księgować leasing?

Katarzyna Kowalczyk, 9 Października 2016

Znalazłeś już odpowiedni lokal albo wybrałeś model samochodu. Skompletowałeś potrzebne dokumenty. Teraz czas na poznanie zasad odpowiedniego księgowania leasingu.

Złóż zapytanie ofertowe i porównaj oferty firm leasingowych.

Księgowanie leasingu

To, jak będziemy księgować leasing, zależy od tego, czy zakwalifikujemy go jako leasing operacyjny czy finansowy. Pamiętajmy, że umowę tę rozpatrujemy osobno na podstawie prawa podatkowego i osobno w kwestii prawa bilansowego. Może więc okazać się przykładowo, że leasing pod względem podatkowym jest operacyjny, natomiast pod względem bilansowym – to leasing finansowy. Wyjaśniamy, na czym polegają te różnice.

Leasing w prawie podatkowym

Leasing operacyjny podatkowo

Chociaż to my jako leasingobiorcy korzystamy z wybranego samochodu czy sprzętu komputerowego, jego właścicielem pozostaje leasingodawca. Oznacza to, że użytkowany sprzęt pozostanie w jego ewidencji środków trwałych. My z kolei do kosztów uzyskania przychodu możemy zaliczyć ratę leasingową, opłaty manipulacyjne i prowizje oraz wszystkie koszty związane z użytkowaniem przedmiotu.

Podatek VAT płacimy w tym przypadku wraz z każdą ratą leasingową.

Leasing finansowy podatkowo

Inaczej niż w leasingu operacyjnym, od początku trwania umowy stajemy się właścicielami użytkowanego sprzętu. Odpisy amortyzacyjne wraz z odsetkami od rat leasingowych możemy w tym przypadku wliczyć w koszty uzyskania przychodu.

Podatek VAT płacimy z góry z pierwszą ratą leasingową.

Leasing w prawie bilansowym

O ile ujęcie leasingu w prawie podatkowym nie jest skomplikowane, o tyle więcej trudności może nam przysporzyć jego uwidocznienie w księgach handlowych. Ułatwione zadanie mają firmy, które stosują uproszczoną księgowość - koszty z leasingu traktowane są po prostu jak wszystkie koszty podatkowe.

Inaczej to wygląda, jeżeli prowadzimy księgi rachunkowe. Na początku musimy ustalić, czy zawarta przez nas umowa traktowana jest jako leasing operacyjny czy finansowy. Nie zawsze pokrywa się to z tym, jak klasyfikujemy leasing w prawie podatkowym.

Kiedy leasing jest uznany za operacyjny w prawie bilansowym?

Żeby leasing został uznany za operacyjny, muszą być spełnione wszystkie poniższe warunki:

 1. Umowa nie może przenosić na korzystającego własności środka trwałego po okresie leasingu;
 2. Umowa nie może zawierać prawa do nabycia własności środka trwałego po okresie leasingu za wartość niższą niż rynkowa;
 3. Okres umowy nie może być dłuższy niż ¾ okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego;
 4. Suma zdyskontowanych opłat wraz z wartością końcową, po której korzystający zobowiązuje się nabyć przedmiot leasingu nie może być większa niż 90% wartości początkowej (jeśli jest opcja parametr da się spełnić i obejście jest możliwe);
 5. Umowa nie może zawierać zapisu, dającego prawo do jej przedłużenia lub zawarcia nowej, na bardziej korzystnych warunkach;
 6. Jeśli umowa przewiduje możliwość jej wypowiedzenia, to nie może przerzucać wszelkich powstałych z tego tytułu kosztów i strat na korzystającego;
 7. Przedmiot umowy nie może być dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystającego.

Żródło: www.leasingfinansowy.pl

Kiedy leasing jest uznany za operacyjny w prawie bilansowym?

Rzadko zdarza się, by umowa faktycznie była zgodna z wszystkimi wymienionymi założeniami. Tymczasem wystarczy, że nie spełnia jednego z nich, by uznać ją za leasing finansowy. W ujęciu podatkowym zawierane umowy to w większości leasing operacyjny. Jeżeli jednak spojrzymy na nie pod kątem prawa bilansowego, okaże się, że stanowią one zaledwie kilka procent.

Jak poprawnie księgować leasing?

Zacznijmy od tego, że użytkowany przez nas przedmiot zalicza się do środków trwałych. Jego wartość początkowa jest równa wartości umowy leasingu. Powinno się go amortyzować jak inne środki trwałe – okres amortyzowania ma odpowiadać faktycznemu okresowi użytkowania, niezależnie od tego, ile trwa leasing. To amortyzacja liniowa - metoda stosowana najczęściej.

Innym sposobem jest amortyzacja dygresywna. Jej okres wynosi tyle, ile czas trwania leasingu, a tym samym - spłata kapitału. To sposób sprawdzony w sytuacjach, jeżeli po zakończeniu umowy nie wykupujemy przedmiotu lub go sprzedajemy.

Po zawarciu umowy otrzymujemy faktury na poszczególne raty leasingowe. Zawierają one część kapitałową i odsetkową. Księguje się je na spłatę zobowiązań i wlicza w koszty odsetkowe danego miesiąca. Do kosztów bieżącego miesiąca możemy zaliczyć inne opłaty, takie jak ubezpieczenie czy usługi dodatkowe.

To, jaką amortyzację wybierzemy - liniową czy dygresywną, będzie wpływało na to, jak zmniejszy się wartość przedmiotów wziętych w leasing. Faktura dokumentująca sprzedaż przedmiotu, wystawiana po upływie okresu umowy, nie zmieni jego wartości.

Poniżej przedstawiamy, jakimi zapisami w księgach rachunkowych ujmuje się poszczególne opłaty i środek trwały.

Leasing finansowy

Środek trwały:
 • Wn konto 01 "Środki trwałe",
 • Ma konto 24-9/2 "Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmiotu leasingu".
Faktura dokumentująca podstawową opłatę leasingową:
 • wartość brutto czynszu:
  • Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
  • Ma konto 24-9/1 "Rozrachunki bieżące z finansującym".
 • VAT naliczony podlegający odliczeniu:
  • Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
  • Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".
 • przeniesienie raty czynszu do rozliczenia (wartość netto):
  • Wn konto 24-9/3 "Rozliczenie opłat leasingowych",
  • Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".
PK – rozliczenie opłaty leasingowej:
 • część odsetkowa czynszu:
  • Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
  • Ma konto 24-9/3 "Rozliczenie opłat leasingowych".
Opłata wstępna:
 • wartość brutto opłaty wstępnej: Wn konto 30, Ma konto 24-9/1,
 • VAT naliczony podlegający odliczeniu: Wn konto 22-1, Ma konto 30,
 • kwota netto: Wn konto 24-9/2, Ma konto 30.

Opłaty leasingowe:

 • wartość brutto zobowiązania wobec leasingodawcy:
  • Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
  • Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami" lub 24 "Pozostałe rozrachunki".
 • VAT podlegający odliczeniu:
  • Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
  • Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".
 • zaliczenie opłaty leasingowej w ciężar kosztów:
  • Wn konto 40-2 "Usługi obce" lub konto zespołu 5,
  • Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

Źródło: www.leasingoperacyjny.pl

Teraz wiesz już, jak poprawnie księgować leasing. Najważniejsze jest rozróżnienie, z jakim rodzajem leasingu w prawie bilansowym mamy do czynienia. To określa zasady jego poprawnej ewidencji.

W naszym cyklu podpowiadaliśmy, czym jest leasing i jak rozróżnić jego różne formy, czym różni się ten sposób finansowania od kredytu, jakie dokumenty przygotować do zawarcia umowy i wreszcie jak poprawnie księgować leasing. Jeżeli zapoznałeś się z pozostałymi artykułami, wiesz o leasingu wszystko, co najważniejsze dla przedsiębiorcy!

Tomasz Watras - Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych

 Dzięki Oferteo w ciągu kilku dni otrzymałem komplet ofert od różnych firm. Sprawdziłem opinie o nich i porównałem ceny za usługę. Oszczędziłem czas, który spędziłbym na poszukiwaniu kontrahentów w katalogach firm.

 • Tomasz Watras
 • Członek Zarządu, Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych

Powiedz nam, czego szukasz,
a firmy same złożą Ci oferty – za darmo i bez zobowiązań.

Chcę otrzymać oferty firm »