Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów/ryczałt ewidencyjny, Nysa


Cena do uzgodnienia

W ramach prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów wykonujemy następujące czynności:
 Dokonujemy zapisów w PKPiR
 Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
 Prowadzimy ewidencje wyposażenia
 Sporządzamy plan amortyzacji środków trwałych oraz prowadzimy ewidencje środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych
 Ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 Prowadzimy ewidencje VAT
 Sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe

W ramach prowadzenia rozliczeń w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wykonujemy następujące czynności:
• Kontrolę dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
• Prowadzenie ewidencji przychodów
• Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
• Sporządzanie i dostarczanie do US miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
• Sporządzanie i dostarczanie do US rocznych zeznań PIT-28

Polska, Nysa
 
 


Liczba wyświetleń strony: 136