Zlecę nadzór inwestorski nad robotami wymiany poziomu instalacji zimnej wody, Warszawa


Cena do uzgodnienia

Zapraszam do złożenia oferty sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami polegającymi na wymianie poziomu instalacji zimnej wody wraz z oddzieleniem instalacji przeciwpożarowej od bytowej instalacji zimnej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Św. Wincentego 126, 126 A-E w Warszawie.
W zakres nadzoru wchodzi:
- sprawdzenie dokumentacji projektowej
- wprowadzenie Wykonawcy na budowę,
- kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich odstępstw i zmian materiałów zgłaszanych przez Wykonawcę,
- sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów, a w szczególności zapobieganie zastosowania materiałów i wyrobów wadliwych oraz nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
- wydawanie kierownikowi robót poleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,
- uczestnictwo przy wykonywaniu prób szczelności, wydajności
- przygotowanie i stwierdzenie gotowości do odbioru robót oraz udział w czynnościach odbiorowych.
W przypadku pytań proszę o kontakt ze mną pod nr 516148137. W załączeniu przesyłam wytyczne do projektu które stanowią załącznik do umowy którą planuje podpisać Wspólnota Mieszkaniowa "ul. Św. Wincentego 126, 126 A-E" NIP 524 263 19 88.
Ofertę proszę przesłać na adres p.domanski@arenda.waw.pl do dnia 30.09.2021 r.
Piotr Domański administrator nieruchomości

Polska, Warszawa
 
 


Liczba wyświetleń strony: 19