OFERTA ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU EWA ADAMCZAK CZERSKA:, Wrocław


OFERTA ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU EWA ADAMCZAK CZERSKA:
_________________________________________________________
Projektowanie w zakresie architektury krajobrazu:
- ogrodów rezydencjonalnych, przydomowych;
- małej architektury - drobne formy architektoniczne;
- terenów przestrzeni publicznych miejskich i wiejskich;
- terenów zieleni (parki, skwery, zieleńce, ogrody itp.);
- terenów rekreacyjnych;
- terenów przestrzeni osiedlowych;
- terenów zieleni w pasach drogowych;
- zielonych ścian;
- zielonych dachów;
- terenów historycznych;
- rewaloryzacji zabytkowych założeń parkowych
- rewitalizacji terenów zdegradowanych (np. poprzemysłowych, przestrzeni
podwórzowych, osiedlowych, międzyblokowych, podwórek;


Operaty:
dendrologiczne, opracowania przyrodnicze, krajobrazowe:
- inwentaryzacje dendrologiczne
- gospodarka drzewostanem istniejącym
- opinie dendrologiczne
- operaty pielęgnacyjne dotyczące zieleni istniejącej
- inwentaryzacje krajobrazowe
- waloryzacje zieleni
- prowadzenie procedur administracyjnych – pozyskanie uzgodnień i pozwoleń dot.
zieleni
- analizy przyrodnicze i krajobrazowe

Doradztwo, konsultacje w zakresie architektury krajobrazu, kształtowania terenów zieleni,dendrologii

Nadzory na budowach
- nadzór autorski
- nadzór dendrologiczny

Części składowe projektu ogrodów rezydencjonalnych, przydomowych:
1) Analizy:
2) Koncepcja zagospodarowania
3) Projekt wykonawczy może zawierać:
- ukształtowanie terenu
- dobór roślin
- projekt nawierzchni
- projekt ogrodzenia
- projekt oświetlenia
- projekt systemu nawadniającego
- projekt małej architektury ogrodowej
- projekt obiektu wodnego np. stawu kąpielowego
4) Wizualizacje

Polska, Wrocław
 
 


Liczba wyświetleń strony: 308