ADAPTACJA PROJEKTU GOTOWEGO, Warszawa


Wykonujemy adaptację projektów gotowych w pełnym zakresie w tym, dostosowanie posadowienia do warunków gruntowych panujących na działce, sprawdzenie stref lokalizacyjnych projektu, wprowadzanie zmian nieistotnych. Proponujemy również inne usługi dodatkowe, opiekę nad projektem w Urzędzie po nadzory autorskie. Zapraszamy do współpracy.

Polska, Warszawa
 
 


Liczba wyświetleń strony: 206