Obsługa Kadr i płac, Gdańsk


Przyjmę zlecenie na usługi kadrowo- płacowe

Oferuję Państwu poniższe usługi:

>> Sporządzanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem, zmianą i rozwiązywaniem stosunku pracy (umowy, świadectwa pracy, aneksy, porozumienia).
>> Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych dla ZUS.
>> Prowadzenie kart ewidencji czasu pracy i nieobecności (urlopy, choroba).
>> Naliczanie wynagrodzeń, potrąceń oraz świadczeń pieniężnych i dodatków (ekwiwalent, urlopy, premie, nadgodziny, przerwy itd.).
>> Naliczanie wymiaru urlopów (wypoczynkowy, macierzyński, rodzicielski, ojcowski).
>> Naliczanie zobowiązań publicznoprawnych związanych z z wynagrodzeniami pracowniczymi.
>> Sporządzanie rocznych deklaracji dla US ( Pit11, Pit40, Pit 8AR, Pit 4R).
>> Przygotowywanie zaświadczeń i innych niezbędnych druków.
>> Sporządzanie pism korespondencyjnych do urzędów (komornicy, US, ZUS)

Dokumenty przygotowuję profesjonalnie, terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Polska, Gdańsk
 
 


Liczba wyświetleń strony: 33