Trudny klient i praca z oporem


Cena do uzgodnienia

Sytuacje trudne w pracy z ludźmi to chwila prawdy w obsłudze klienta.
Różne doświadczenia. Odmienne charaktery i typy temperamentu. Emocjonalność.
Każdy z nas jest inny. Każdy z nas może stać się klientem trudnym. Jak poradzić sobie w sytuacji trudnej? Nie ma gotowej recepty, a każdy sposób zachowania w obsłudze klienta, czy w pracy z oporem obarczony jest ryzykiem.

Grupa docelowa: Warsztat skierowany do osób, którym zależy na podnoszeniu efektywności w kontakcie z klientem i opanowaniu emocji w sytuacjach trudnych. Szkolenie dedykowane osobom, które emocjonalnie reagują w sytuacjach konfliktowych, tracąc pewność siebie lub odpowiadając agresją, odzwierciedlając zachowania rozmówcy.

Korzyści:

wzrost efektywności w pracy z oporem
rozwój umiejętności reagowania w sytuacjach trudnych
doświadczenie technik radzenia sobie w sytuacjach trudnych
identyfikacja przyczyn powstawania sytuacji trudnych, powodujących opór
neutralizacja postaw roszczeniowych i emocjonalnych
wymiana doświadczeń między uczestnikami
Metody i narzędzia pracy:

praca indywidualna
praca zespołowa
burza mózgów
demonstracja praktyczna
analiza nagrania wideo/audio
mini-wykład
dyskusja na forum
odgrywanie ról
gry szkoleniowe
Program szkolenia:

Dlaczego klient staje się trudny?

Zdefiniowanie pojęć: trudny klient i trudna sytuacja
Uległość i agresja jako źródła powstawania sytuacji trudnych
Odmienność, niezależność i prawo do wątpliwości, czyli asertywna postawa jako sposób radzenia sobie z trudnym klientem
Praca z oporem a umiejętność komunikowania się

Pojęcie oporu
Dlaczego uczestnik oporuje? Źródła i symptomy oporu
Model pełnej ekspresji
Drabinka i poziomy interwencji
Analiza transakcyjna – trzy stany ego
Budowanie i rozpoznawanie komunikatów
Psychologiczne aspekty relacji z trudnym klientem

Rozpoznanie emocji klienta i opanowanie własnych emocji
Oceniaj zachowania, nie ludzi: koncentracja na problemie i jego rozwiązaniu
Indywidualny plan działania: zrozum, rozwiąż, działaj

Praktyka kontaktów z klientem trudnym
Sztuka przyznawania się do błędu i magia słowa „PRZEPRASZAM”
Czas trwania szkolenia: 1-2 dni (1 dzień = 8 godzin zegarowych)
Trenerzy: Joanna Stanisławska, Milena Korzeniewska
Warsztat prowadzony jest przez dwie Trenerki Biznesu Akademii SET. Magia duetu polega na wzajemnym wsparciu i uzupełnianiu się. Jak o sobie mówią – stanowią doskonałe połączenie dwóch światów: biznesowego i psychologicznego, ognia i wody, niecierpliwości i głosu rozsądku, co w życiu prywatnym daje równowagę, a w sali szkoleniowej pozwala na bezpieczne testowanie, efektywne doświadczanie i przyswajanie nowej wiedzy przez uczestników.

Polska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 238