Jak kupić wymarzoną nieruchomość zamiast kota w worku?
Otrzymaj oferty od specjalistów jak Agencje Nieruchomości CONTRACTUM Katarzyna Wieczorek nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

Agencje Nieruchomości CONTRACTUM Katarzyna Wieczorek

8

Jak kupić wymarzoną nieruchomość zamiast kota w worku?

Autor: Agencja Nieruchomości CONTRACTUM Katarzyna Wieczorek, publikacja: 2021-02-19

Dnia 26 stycznia 2021 roku udzieliłam wywiadu stacji telewizyjnej TVN na temat: „Jakie kwiatki mogą wyrosnąć w trakcie kupna wymarzonej nieruchomości, czyli jak nie kupić przysłowiowego kota w worku”.

Agencja nieruchomości

Agencja nieruchomości – dlaczego warto skorzystać?

Osoby kupujące nieruchomość na rynku wtórnym, korzystając z usług agencji nieruchomości, mogą liczyć z jej strony na przeprowadzenie klienta przez gąszcz przepisów, dokumentów, a także wielu innych spraw, które wychodzą po drodze lub wyszły już znacznie wcześniej i niekoniecznie są zgodne z dokumentami, które okazuje strona sprzedająca.

W przypadku domu, bo ten przykład omawiałam w wywiadzie, istotnymi będą:

 1. Podstawa nabycia – i tutaj możemy mieć do czynienia z umową darowizny, spadkobraniem lub umową sprzedaży.
 2. Stosowne zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach za media oraz podatki z miesiąca, w którym odbędzie się umowa przyrzeczona w formie aktu notarialnego.
 3. Zaświadczenie z wydziału meldunkowego urzędu gminy i miasta z informacją, że nikt nie jest zameldowany na przedmiocie umowy na pobyt stały ani pobyt czasowy.
 4. Zaświadczenie o programie rewitalizacji, o którym mowa w art. 14 Ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji z późniejszymi zmianami (nie we wszystkich miastach).
 5. Pismo prezydenta / burmistrza miasta i gminy o tym, że nieruchomość nie została objęta planem uproszczonym urządzenia lasu ani decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 Ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach z późniejszymi zmianami.
 6. Wypis i wyrys z rejestru gruntów zgodnie z księgą wieczystą danej nieruchomości.
 7. Wypis i wyrys z rejestru gruntów dla drogi dojazdowej zgodnie z księgą wieczystą danej nieruchomości gruntowej.
 8. Zaświadczenie z Wydziału Architektury Urzędu Miasta i Gminy Mikołów o przeznaczeniu działek w planie zagospodarowania przestrzennego.
 9. Zaświadczenie z banku o aktualnej wysokości kredytu hipotecznego wraz z rachunkiem do spłaty tego kredytu oraz oświadczeniem banku o zwolnieniu zabezpieczeń po całkowitej spłacie kredytu, jeśli strona sprzedająca posiada kredyt hipoteczny.
 10. Zaświadczenia potwierdzające brak zaległości w opłatach z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez stronę sprzedającą, jeśli taka działalność jest prowadzona, brak zaległości wobec ZUS-u i urzędu skarbowego.
 11. Aktualna księga wieczysta dla danej nieruchomości.
 12. W przypadku, w którym podstawą nabycia będzie spadek lub darowizna, konieczne będzie zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o uregulowaniu spadków i darowizn.

W czym jeszcze może pomóc Ci agent nieruchomości?

Ponadto ważne jest, aby sprawdzić dziennik budowy, tj. jak został prowadzony i czy znajdują się w nim wszystkie odbiory.

W urzędzie miasta i gminy bardzo istotną kwestią jest sprawdzenie końcowego odbioru budynku wraz z nadaniem numeru porządkowego dla nieruchomości.

Dodatkowo można poprosić o aktualne przeglądy kominiarskie, a także przeglądy np. działających pieców (czy to gazowego, czy węglowego).

Warto dokładnie zbadać, czy dokumenty geodezyjne są odzwierciedleniem stanu realnego, czy np. płot sąsiada nie wchodzi na teren przyszłej kupowanej nieruchomości.

Agencja nieruchomości - gdzie szukać?

Poniżej przedstawiamy ranking 7 912 Specjalistów od Sprzedaży Nieruchomości najlepszych w 2021 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Więcej poradników o zakupie nieruchomości