usługi księgowe i kadrowe, Warszawa


Cena do uzgodnienia

Pełna księgowość (Księgi Handlowe)
Książka Przychodów i Rozchodów (KPIR)
Karta podatkowa i Ryczałt
Rozliczanie najmu
Prowadzenie ewidencji, obliczanie miesięcznych zobowiązań i sporządzanie deklaracji z tytułu podatku VAT
Sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym CIT, PIT
Wysyłka deklaracji drogą elektroniczną: CIT, PIT, JPK_VDEK, IFT, ZUS i GUS
Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
Opracowanie sprawozdań GUS (SP, F-01, DG, H-01, Z-02, Z-03…)
Przygotowanie sprawozdań finansowych (Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Informacja dodatkowa do bilansu, a w przypadku konieczności przeprowadzenia badania Sprawozdania, również Cash Flow i Zmiany w kapitałach)
Wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych
Przygotowywanie umów o pracę, aneksów do umów, świadectwa pracy
Konstruowanie umów zleceń i umów o dzieło z naliczaniem rachunków
Sporządzanie zgłoszeń oraz wyrejestrowań do ZUS (ZUA, ZWUA)
Naliczanie listy płac
Prowadzenie akt osobowych pracowników

Polska, Warszawa
 
 


Liczba wyświetleń strony: 10