Tyczenie budynku, Tyczenie sieci uzbrojenia terenu, Tyczenie przyłączy


Cena do uzgodnienia

KIEDY TYCZENIE PRZEZ GEODETĘ?

Obiekty budowlane, które wymagają pozwolenia na budowę podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie. W przypadku budynku, wyznaczeniu podlegają osie główne, osie ścian lub inne jednoznaczenie określone punkty. Położenie przestrzenne obiektu budowlanego wyznacza się w stosunku do granic nieruchomości lub innych szczegółów sytuacyjnych.

Skontaktuj się z Nami aby ustalić szczegóły współpracy.

A.V. Corner

Małopolskie
 
 


Liczba wyświetleń strony: 362