Dotacje UE


Cena do uzgodnienia

W ramach prowadzonej działalności ukierunkowanej na obsługę podmiotów gospodarczych oferujemy szeroki zakres usług z obszaru pozyskiwania funduszy europejskich, produktów finansowych oraz ubezpieczeń.

Proponujemy Państwu współpracę w zakresie:

1. Funduszy Unijnych:

* bezpłatna weryfikacja Państwa projektów inwestycyjnych pod kątem możliwości otrzymania dofinansowania,

* pełne wsparcie informacyjne w zakresie zasad funkcjonowania i otrzymywania środków unijnych,

* dopasowanie optymalnego programu do indywidualnych potrzeb Klienta. (w tym weryfikacja planowanego projektu pod kątem wytycznych do odpowiedniego Programu),

* przygotowanie wniosków aplikacyjnych wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym biznes planów) do Funduszy Strukturalnych, Inicjatyw Wspólnotowych,

* zarządzanie projektami finansowanymi ze środków pomocowych,

* opracowanie i składanie dokumentacji rozliczeniowej (pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu),

* przygotowanie procedur przetargowych,

* przygotowanie Studium Wykonalności,

* przygotowanie biznes planu i wniosku pod kredyty bankowe,

* rozliczanie projektów

Polska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 607