Wszystko o audycie środowiskowym w firmie
Otrzymaj oferty od specjalistów jak "Wastech recycling Sp z oo" nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

"Wastech recycling Sp z oo"

1

Wszystko o audycie środowiskowym w firmie

Autor: "Wastech recycling Sp z oo", publikacja: 2020-07-22

Prawie każdy przedsiębiorca, niezależnie od wielkości, lokalizacji czy obszaru działania, ma obowiązki związane z przestrzeganiem prawa z zakresu ochrony środowiska. Prowadzenie prawie każdej działalności ma większy lub mniejszy wpływ na środowisko. Audyt środowiskowy, zgodnie z definicją, to narzędzie zarządzania obejmujące systematyczną, udokumentowaną, okresową i obiektywną ocenę efektów działalności organizacji, systemu zarządzania i procesów służących ochronie środowiska.

Czy warto przeprowadzić audyt środowiskowy?

Od przedsiębiorcy wymaga się znajomości przepisów prawa ochrony środowiska oraz dopełnienia obowiązków wynikających z nich, np. uzyskanie pozwoleń, naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska oraz terminowe składanie sprawozdań środowiskowych. Zidentyfikowanie tych obowiązków, wdrożenie ich i utrzymanie w praktyce jest często trudne do pogodzenia z bieżącą działalnością firmy. Decyzja o wykonaniu audytu środowiskowego może pomóc uchronić przedsiębiorcę przed dodatkowymi kosztami (np. w postaci kar za nadmierną emisję gazów). Tego rodzaju działania mają również pozytywny wpływ na wizerunek firmy.

Komu zlecić przeprowadzenie audytu środowiskowego?

Audyt należy zlecić profesjonalistom, osobom posiadającym doświadczenie w branży. Osobom, które dokonają analizy przekazanej dokumentacji i zebranego podczas audytu materiału, łącznie z oględzinami zakładu oraz instalacji produkcyjnych znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa. Ważną rolę w audycie odgrywa dokładna analiza każdego z aspektów wpływu zakładu na środowisko, bez pomijania żadnego z nich. Audyt jest wielowątkowy i skupia się na obszarach niezwykle ważnych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Należy również pamiętać o tym, że osoba audytująca nie jest inspektorem i nie wypisuje mandatu. Działa podobnie jak inspektorzy jednostek kontrolujących, chce wszystko wiedzieć, sprawdzić dokumenty, przeprowadzić wizję. Ale te działania mają na celu rzetelne sporządzenie raportu. Dlatego nie warto nic przed ukrywać, gdyż jeżeli później podczas faktycznej kontroli urzędu lub inspektoratu wyjdzie na jaw jakaś niezgodność, ukryta podczas audytu, wówczas na jej naprawę może być za późno.

Jak przygotować się do audytu środowiskowego?

Decydując się na audyt, musimy przygotować się na wizytę specjalistów, którzy ocenią, jak nasz zakład wpływa na środowisko. W pierwszym etapie takiego audytu sprawdzana jest cała dokumentacja firmowa dotąd prowadzona. W niektórych przedsiębiorstwach mogą być pobrane próbki. Rozmowa z pracownikami firmy również jest pomocna w zebraniu pełnych informacji o działalności firmy. Ważnym etapem, o którym nie powinno się zapomnieć, są oględziny zakładu. Coś, co dla przedsiębiorcy jest „nieważne”, bez wpływu na środowisko, może okazać się czynnikiem znaczącym do podjęcia natychmiastowych działań środowiskowych, jak np. przygotowanie i złożenie wniosku o zgłoszenie/pozwolenie na emisję. Na końcowym etapie następuje ocena i podsumowanie wszystkich zebranych informacji. Dzięki temu można wyciągnąć wnioski i wskazać, co firma robi nieprawidłowo, by jeszcze bardziej chronić środowisko, a co jest jak najbardziej poprawne. Przedstawione zostają możliwe rozwiązania rekomendowane do wdrożenia. Raport podsumowujący zawiera wszystkie informacje i stanowi dla przedsiębiorcy kompendium wiedzy, swoistą listę niezgodności wraz z oceną ich wagi z punktu widzenia następstw dla środowiska, zdrowia i życia ludzi oraz sankcji karno-administracyjnych. Potem pozostaje już tylko wprowadzenie zmian zaproponowanych w raporcie.

Zalety audytu środowiskowego

Audyt środowiskowy chroni przedsiębiorcę przed zbędnymi kosztami. Pozwala na ograniczenie ryzyka ponoszonego w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem zakładu w zakresie ochrony środowiska (kary administracyjne, mandaty). Dodatkowym plusem przeprowadzenia audytu środowiskowego jest również możliwość przedstawienia firmy jako przyjaznej środowisku. Dziś ochrona środowiska jest szczególnie ważna. Coraz więcej osób świadomie wybiera firmy, z którymi współpracuje, chcąc w ten sposób chronić swoje otoczenie. Jeśli dana firma cieszy się opinią przyjaznej środowisku i działającej w zgodzie, z pewnością zyska większe zaufanie.


Opracowanie
Wastech recycling Sp. z o.o.

Inne usługi lub produkty - gdzie szukać?

Poniżej przedstawiamy ranking 840 689 Wykonawców i Dostawców najlepszych w 2021 roku w poszczególnych miastach powiatowych: